Giá Cả Vàng Ngọc

BÁN VÀNG VÀ NGỌC 7 SEVER
ID: octiiu957 Thường Mang Ct 10K Ngọc
Bán Vàng 2K3> 3K tùy thẻ và mệnh giá
Bán ngọc x5.2 100k 520 Ngọc
Bán Cải Trang Các Loại Có Lì Xì Hợp Lý
Nhập acc 7 sever sv1> sv7
FULL Dịch Vụ Mua Bán AE  Ủng Hộ Mạnh Mẽ
cứ pm đi rep nhiệt tình lắm uy tín nữa 
facebook cá nhân: https://www.facebook.com/ytboctiiu957LL Dịch Vụ Mua Bán AE  Ủng Hộ Mạnh Mẽ