Giá Cả Vàng Ngọc

BÁN VÀNG VÀ NGỌC 7 SEVER
ID: octiiu957 Thường Mang Ct 10K Ngọc
Bán Vàng x1k6 ĐẾN 2K tùy thẻ và mệnh giá
Bán ngọc x3 100k 300 Ngọc
Bán Cải Trang Các Loại Có Lì Xì Hợp Lý
Nhập acc 7 sever sv1> sv7
FULL Dịch Vụ Mua Bán AE  Ủng Hộ Mạnh Mẽ
cứ pm đi rep nhiệt tình lắm uy tín nữa 
facebook cá nhân: https://www.facebook.com/ytboctiiu957LL Dịch Vụ Mua Bán AE  Ủng Hộ Mạnh Mẽ