MS 8210 2 Thỏ VV

SV5
Xayda 40tỷ3, NV yacôn
Đệ tử 31tỷ7, Atm7, TDHS1
Bông tai, Capsule đặc biệt, GLT3
CT x2Thỏ, Android20, Frost1,..
Skill 77775755, Skill vip khỉ max
Nội tại Biến hình 15%ST