MS 8206 XD Ngon

SV2
Xayda 1tỷ3, NV Số 4
Đệ tử 1tỷ6, Kame7, TDHS7
Bông tai, Capsule đặc biệt,
CT Frost3, Android13, Số 2
Skill 77732044, Skill cày ổn
Tặng găng + đồ 2s 3s trong acc


CHI TIẾT TÀI KHOẢN