MS 8177

SV3
Xayda 941tr, NV Số 4
Đệ tử ss có tiềm năng
CT Android13, Skill 77711001
Acc rẻ cày đệ ổn giá tốt


CHI TIẾT TÀI KHOẢN