MS 8171 XD ngon

SV4
Xayda 10tỷ, NV Xên bọ hung 1
Đệ tử 151tr, Masenko1
Bông tai, CT Fide1, GLT1 2s, GLT2
CT Yardrat, Android13, Android19,..
Skill 77775556, Skill vip khỉ max
Nội tại Trói 83%ST Kế
Tặng set 4 món 40%PST + rađa


CHI TIẾT TÀI KHOẢN