MS 4083

SV1
Td sm 12ty3 nv xbh1
Đệ Td 10ty4 kame7 ttnl ngon
Ct dracula vh ad13 king kong so4
Có bông tai glt2 như hình
Chỉ số ổn nt 90% dctt
Skill77775555 dư 2ty2 tn
ối acc ngon múc nhanh


CHI TIẾT TÀI KHOẢN