MS 3983

SV2
Nm sm 14ty3 nv số 4
Đệ Xd 4ty6 kame7 ttnl ngon
Ct dracula vh ad13 ad15 như hình
Có bông tai csdb
Skill77717644 dư 1ty9 tn
ối acc ngon múc nhanh


CHI TIẾT TÀI KHOẢN