/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code"));

MS 3972

SV4
Td sm 8ty5 nv xên con 5
Đệ Td 15tr9 sm
Ct ad13 mập bông tai như hình
Skill77772555
acc có bông tai quá ok


CHI TIẾT TÀI KHOẢN