MS 3218

SV7
TD sm 1ty1 nv số 4
Đệ td 1ty5 atm7 tdhs ngon
Ct dracula so2 ad13 như hình
Có bông tai quỷ chim glt2 10% pst
Skill77751024 tặng 2 sét đồ 2s td dư 187n
ối acc ngon múc nhanh


CHI TIẾT TÀI KHOẢN