MS 3212 Sét Kích Hoạt

SV6
Xd sm 40ty1 nv pui pui
Đệ mabu 10tr1 sm
Ct yadat LTN vh x2 ad20 dracula bb ad13
Có bông tai csdb glt3 15%hp
SKill77776446 nt 12% khỉ
Acc Sét Kích Hoạt Cadic 3s ngon