MS 3199

SV2
Nm sm 1ty nv bkt
Đệ td 25tr3 sm
Ct ad13 bông tai glt2 như hình
Skill76500301
acc có bông tai quá ok


CHI TIẾT TÀI KHOẢN