MS 2245

SV1
TD sm 40ty8 nv 7 đứa con xên
Đệ Td 40ty2 kame7 tdhs7 ngon
Ct x2 thỏ buma yadat fide3 xencon frost3 mabu xen3...
Có bông tai csdb glt3 2s như hình
Chỉ số ổn nt 87% dctt
Skill77777776 dư 1ty7 tn dư 148n
ôi acc khủng múc ngay x2 thỏ buma