200,000 VNĐ
SV3
Nm sm 859tr nv số 4
Td sm 654tr atm
Ct ad13 như hình
Skill77711404
Múc ủng hộ mạnh nào

MS 3462

300,000 VNĐ
SV7
Nm sm 2ty nv số 4
Đệ Nm 1ty5 atm tdhs ổn
Ct ad13 vh như hình
Skill77770604
acc ổn ae cày ngon

MS 3461

400,000 VNĐ
SV4
Td sm 21ty7 nv 50v cskb
Đệ TD 2ty7 kame7 kaio
Ct dracula ad13 bông tai thú víp
SKill77772445 nt 35% khiên
Tặng gag bạc
acc ổn ae cày ngon

MS 3460

300,000 VNĐ
SV2
TD sm 1ty4 nv số 4
Đệ Xd 4tr7 sm
Ct so2 tau77 bông tai như hình
Skill77731012
acc có bông tai quá ok

MS 3459

300,000 VNĐ
SV5
Td sm 731tr nv số 4
Đệ Td 591tr atm
Có bông tai x1pgg như hình
Skill77721033
acc ổn ae cày ngon

MS 3458

350,000 VNĐ
SV1
TD sm 3ty2 nv xen con 1
Đệ Xd 9tr2 sm
Ct vh HT ad13 bông tai glt2
Skill77771743
acc có bông tai quá ok

MS 3457

350,000 VNĐ
SV7
Nm sm 16ty5 nv số 4
Đệ Nm 588tr kame
Ct dracula ad13 như hình
Chỉ số ổn nt 25% khiên
Skill77725405 dư 7ty4 tn
Tặng gag bạc c4 đồ 2s
acc ổn ae cày ngon

MS 8456

500,000 VNĐ
SV2
TD sm 2ty7 nv số 4
Đệ Td 81tr9 sm
Ct ad13 thỏ buma bông tai như hình
Skill77774334 tặng gag da đồ 2s
acc ổn ae cày ngon

MS 3455

500,000 VNĐ
SV3
Nm sm 2ty9 nv píc
Đệ Nm 1ty6 kame3 tdhs ổn
Ct ad15 bông tai như hình
Skill77764302 tặng gag đồ bạc 23s
acc này úp đệ phê vãi

MS 3454

350,000 VNĐ
SV2
Xd sm 1ty2 nv số 4
Đệ Xd 247tr kame
Ct ad15 ad13 bông tai thú víp
SKill77721044
acc có bông tai quá ok

MS 3453

350,000 VNĐ
SV7
Td sm 4ty9 nv số 4
Đệ Td 3ty7 kame7 kaio
Ct ad13 dracula bông tai tv glt2 2s
Skill77772313 tặng gag bạc đồ 23s
acc ổn ae cày ngon

MS 3452

300,000 VNĐ
SV2
Td sm 831tr nv số 4
Đệ Td 395tr kame
Ct ad13 bông tai như hình
Skill77771233 tặng x4 4s
acc ổn ae cày ngon

MS 3451

300,000 VNĐ
SV2
Xd sm 1ty1 nv bkt
Đệ TD 1ty5 atm tdhs ổn
Ct ad13 như hình
Skill77730044
acc này úp phê

MS 3450

350,000 VNĐ
SV1
Xd sm 3ty2 nv số 4
Đệ Xd 1ty5 atm2 kaio
Ct vh dracula so3 ad13 bông tai x2pgg
SKill77772445
acc có bông tai quá ok

MS 3448

500,000 VNĐ
SV7
Xd sm 3ty9 nv số 4
Đệ Nm 1ty5 atm7 ttnl ngon
Ct dracula vh ad13 bông tai glt2 10%hm
SKill77711031
acc này úp đệ phê vãi

MS 3447

500,000 VNĐ
SV6
Nm sm 28ty6 nv póc
Đệ TD 827tr kame7
Ct ad13 LTN so3 bông tai
Chỉ số ổn nt 1ty6 tn
SKill77767655 nt 47% đẻ trứng
acc ổn ae cày ngon

MS 3446

300,000 VNĐ
SV1
Nm sm 2ty8 nv rambo
Đệ Xd 54k4 sm
Ct ad13 bông tai x1pgg như hình
Skill7773504
acc có bông tai quá ok

MS 3444

450,000 VNĐ
SV3
Nm sm 12ty6 nv số 4
Đệ Nm 21tr7 sm
Ct dracula vh bông tai glt1 2s tv
Skill77767415 nt 12% liên hoàn
acc ổn ae cày ngon

MS 3443

350,000 VNĐ
SV7
Xd sm 247tr nv số 4
Đệ TD 323k sm
Ct vh dracula bông tai
Skill7770002
acc có bông tai quá ok

MS 3441

1,000,000 VNĐ
SV1
Xd sm 433tr nv soldier
Đệ Xd 1tr3 sm
Ct ad13 ad14 bông tai glt1 10%hp
SKill77771023
ACC Sét Kích Hoạt 1 2s chơi ngon

MS 3440 Sét cadic

600,000 VNĐ
SV5
Xd sm 6ty5 nv số 4
Đệ Td 2ty4 kame7 tdhs ngon
Ct ad13 so2 bông tai như hình
SKill77773455 tặng gag vàng đồ 2s dư 74n
acc này úp đệ phê vãi

MS 3439

100,000 VNĐ
SV1
TD sm 747tr nv soldier
Đệ Xd sm 162tr msk
Skill77711022 như hình
acc này úp phê

MS 3438

300,000 VNĐ
SV5
Xd sm 701tr nv số 4
Đệ Td 608tr kame
Ct ad13 xen3 bông tai như hình
Skill77741044 tặng gag kaio
acc có bông tai quá ok

MS 3436

300,000 VNĐ
SV7
Td sm 4ty9 nv xbh1
Đệ Xd 152tr atm
Ct ad13 so3 bông tai như hình
Skill77771222
acc có bông tai quá ok

MS 3435

350,000 VNĐ
SV2
Nm sm 14ty7 nv số 4
Đệ Td 24tr2 sm
Ct so2 thượng đế ad13 bông tai
Skill77777666
acc có bông tai quá ok

MS 3433

100,000 VNĐ
SV3
Td sm 1ty2 nv số 4
Đệ Xd 44tr6 sm
Ct ad13 mập như hình
Skill77701044
acc này úp phê

MS 3431

350,000 VNĐ
SV3
TD sm 1ty1 nv số 4
Đệ Nm 318tr atm4
Ct x2 ad13 bông tai như hình
Skill77721043 tặng gag đồ 2s
acc có bông tai quá ok

MS 3429

400,000 VNĐ
SV4
Xd sm 2ty3 nv số 4
Đệ Xd 1ty7 atm ttnl ổn
Ct chichi ad14 bông tai thú víp
Skill77761044 tặng gag kaio
acc có bông tai quá ok

MS 3428

300,000 VNĐ
SV5
TD sm 2ty1 nv số 4
Đệ Td 179tr msk
Ct ad19 xencon bông tai như hình
SKill77710023
acc có bông tai quá ok

MS 3424

400,000 VNĐ
SV2
Nm sm 2ty3 nv số 4
Đệ Td 1ty8 kame7 ttnl ngon
Ct thượng đế như hình
Skill77723504
acc này úp đệ phê vãi

MS 3423

200,000 VNĐ
SV7
Td sm 226tr nv soldier
Đệ Xd 177tr atm
Ct ad13 như hình
Skill776 acc này úp phê

MS 3422

750,000 VNĐ
SV4
Nm sm 13ty2 nv xên con 3
Đệ Xd 10ty kame7 tdhs ngon
Ct dracula xencon vh frost3 bông tai glt2
Chỉ số ổn nt 88% socola
SKill77757645 dư 2ty7 tn
ối acc ngon múc nhanh

MS 3421

600,000 VNĐ
SV7
Nm sm 40ty nv píc
Xd 1ty5 kame7 tdhs ngon
Ct dracula ad13 glt2 như hình
Skill77727757 nt 23% khiên
acc này úp đệ phê vãi

MS 8420

300,000 VNĐ
SV6
Xd sm 1ty2 nv số 4
Đệ Nm 166tr msk
Ct ad13 bông tai như hình
Skill77711021
acc có bông tai quá ok

MS 3419

800,000 VNĐ
SV2
Td sm 40ty2 nv 7 đứa con xên
Đệ Xd 10ty1 atm7 ttnl2
Ct dracula yadat fide3 frost3 vh ở dơ ad13
Có bông tai glt1 10?% hồi hp
Skill77771556 nt 15% tdhs
ối acc ngon múc nhanh

MS 3417

700,000 VNĐ
SV7
Xd sm 26ty5 nv 50v cskb
Đệ Xd 4ty5 atm7 ttnl ngon
Ct drabula xencon ad13 ad20 fide ...
Có bông tai csdb glt2 15%hp
Skill77777656 dư 1ty4 tn
ối acc ngon múc nhanh

MS 3414

300,000 VNĐ
SV2
Nm sm 1ty3 nv số 4
Đệ Td 143tr sm
Ct ad15 dracula bông tai như hình
Skill77734404 dư 11n
acc có bông tai quá ok

MS 3411

600,000 VNĐ
SV2
Xd sm 8ty7 nv số 4
Đệ Td 3ty6 atm7 tdhs ngon
Có bông tai như hình
Skill77771444
acc này úp đệ phê vãi

MS 3407

350,000 VNĐ
SV3
Xd sm 19ty8 nv póc
Đệ Xd 1ty5 kame3 kaio
Ct so1 so3 ad13 bông tai như hình
Skill77773555 nt 26% khiên
acc có bông tai quá ok

MS 3406

100,000 VNĐ
SV2
Nm sm 50tr4 nv bkt
Đệ Nm 11tr2 sm
Ct ad13 như hình
Skill76501
acc này úp phê

MS 3404

1 2 3 7