450,000 VNĐ
SV2
Trái đất 2tỷ3, NV Fide cấp 1
Đệ tử 3tỷ7, Atm7, TDHS1
Bông tai, CT Android13, GLT2
Skill 77722022, Skill cày ổn
Acc chơi hè giá rẻ học sinh

MS 7322

550,000 VNĐ
SV1
Namec 2tỷ2, NV Số 4
Đệ tử 2tỷ3, Kame7, TTNL1
Bông tai, GLT2, Android20
CT Đracula hút máu
Skill 72730405, Skill ổn
Acc rẻ tặng quần kgv + găng Zealot 6%sđ

MS 7318

300,000 VNĐ
SV1
Trái đất 4tỷ6, NV Số 4
Đệ tử ss có tương lai
Bông tai, CT Android13, PGG
Skill 77771344, Skill úp đệ ổn
Acc giá rẻ chơi hè cực ok

MS 7312

400,000 VNĐ
SV6
Xayda 3tỷ9, NV Android14
Đệ tử 515tr, Antomic2
CT Yardrat, Anroid13, ..
Skill 77732044, Skill ổn
Acc rẻ chơi ổn giá hợp lý

MS 7311

350,000 VNĐ
SV3
Namec 12tỷ9, NV Số 4
Đệ tử 13tr có giáp cao
Bông tai, CT Android13, GLT2,..
Skill 77727313, Skill vip max
Nội tại Sôcôla 88% ST
Acc rẻ skill cày đệ tốt

MS 7308

700,000 VNĐ
SV2
Trái đất 18tỷ, NV Số 4
Đệ tử 8tỷ6, Kame7, TDHS1
Bông tai, CT Android13, Vô hình,..
Skill 77773655, Skill ngon cày đệ
Nội tại Vàng 249%, Skill đệ xịn

MS 7307

300,000 VNĐ
SV1
Namec 11tỷ9, NV Số 4
Đệ tử 374tr, Antomic1
CT Android13, GLT2
Skill 77705506
Acc rẻ cày hè giá học sinh

MS 7289

500,000 VNĐ
SV3
Xayda 4tỷ3, NV Số 4
Đệ tử 4tỷ4, Kame6, TDHS1
Bông tai, CT Android13, PGG
CT Android14, Android15,
Skill 77761045, skill cày tốt

MS 7277

300,000 VNĐ
SV3
Xayda 2tỷ4, NV số 4
Đệ tử 2tỷ5, Atm5, TTNL1
CT Android13, Lady 108ng
Skill 77741044,
Acc rẻ cày hè ok giá hs

MS 7268

300,000 VNĐ
SV2
Trái đất 440tr, NV Appule
Đệ tử 174tr, Antomic1
Bông tai, CT Android13
CT Androi20, Số 3
Skill 77701020, Acc rẻ cày hè

MS 7262

300,000 VNĐ
SV2
Xayda 2tỷ6, NV Số 4
Đệ tử 812tr, Masenko1
Bông tai, CT Android13
Skill 77771343, skill vip khỉ max
Acc giá rẻ cày hè ổn

MS 7255

1,500,000 VNĐ
SV3
Trái đất 5tỷ2, NV Tiểu Đội Trưởng
Đệ tử 3tỷ8, Kame7, TTNL1
Bông tai, Thú cưỡi VIP, GLT2
CT x2Thỏ , Android20, Đracula,..
Skill 77771544, Skill cày ổn
Acc ngon nhiều CT tặng 373 ngọc

MS 7239

250,000 VNĐ
SV4
Trái đất 96tr, NV Nappa
Đệ tử 31tr, có tương lai
Bông tai, Android13, Android14
Skill 77601000, Acc rẽ cày hè

MS 7233

450,000 VNĐ
SV4
Xayda 1tỷ6, NV số 4
Đệ tử 1tỷ6, Kame1, TTNL1
Bông tai, CT X2Android13
Skill 77741044, Skill ổn
Acc rẻ cày hè ngon
Tặng set 27%sđ gồm 4 món + găng zealot kgv + găng kaio%sđ

MS 7232

300,000 VNĐ
SV1
Namec 7tỷ1, NV số 4
Đệ tử 22tr có tương lai
Bông tai, CT Android13
Skill 77773504, Skill ổn
ACc rẻ chơi hè tốt

MS 7229

250,000 VNĐ
SV4
Namec 344tr, NV Appule
Đệ tử 44tr có chỉ số ổn
Bông tai, CT x2 Android13
Skill 77701100
ACc cày hè ngon giá hs

MS 7217

450,000 VNĐ
SV2
Xayda 3tỷ4, NV số 4
Đệ tử 1tỷ5, Atm6, TDHS1
Bông tai, CT Android13,
Skill 77771343, Skill vip khỉ max
Acc cày hè ổn, tặng găng cadic

MS 7212

300,000 VNĐ
SV6
Trái đất 1tỷ, NV Rambo
Đệ tử 235tr, Antomic2
Bông tai, Thú cưỡi VIP, PGG
CT Android13, Skill 77722033
Acc giá rẻ đc tặng Quần kgv + Găng kvn + 2 găng cadic + 1 số món 2s 3s trong acc

MS 7205

450,000 VNĐ
SV3
Xayda 2ty39, NV Số 4
Đệ tử 2tỷ1, Atm7, TTNL1
Bông tai, CT Android13
Skill 77721044, Skill cày ổn
Acc giá rẻ chời hè cùng bạn

MS 7195

400,000 VNĐ
SV1
Xayda 2tỷ1, NV Mập đầu đinh
Đệ tử 1tỷ8, Atm7, TDHS1
Bông tai, CT Android13, Vô hình,..
Skill 77731043, Skill cày đệ ổn
Acc rẻ chơi hè giá học sinh

MS 7190

450,000 VNĐ
SV1
Trái đất 3tỷ5, NV số 4
Đệ tử 3tỷ3, Atm7, TTNL3
Bông tai, CT Android13,...
Skill 77772556, Skill ngon cày đệ
Acc giá rẻ cày hè ngon

MS 7183

350,000 VNĐ
SV3
Trái đất 6tỷ, NV số 4
Đệ tử 14tr, có chỉ số ổn
Bông tai, thú cưỡi VIP, PGG
CT Android13, Đracula hút máu
Skill 77772444, skill cày đệ tốt
Acc rẻ cày hè giá học sinh

MS 7167

2,000,000 VNĐ
SV6
Namec 50tỷ7, NV Yacôn
Đệ tử 40tỷ2, Kame7, TDHS7
Bông tai, Capsule đặc biệt, GLT3 5s, PGG
CT Xên con, Thỏ vv, Bông băng, Bui bui,..
Skill 77777746, Skill ngon vip max
Nội tại Liên hoàn 15% ST
Acc ngon tặng 180ng, GLT3 5s 25% như hình, Thức ăn x99, SM đt+sp cao

MS 7162

4,000,000 VNĐ
SV5
Namec 20tỷ5, NV Xên con cấp 1
Đệ tử ss có tương lai
Bông tai, Capsule đặc biệt, GLT3, x2PGG
CT Đracula hút máu, Android13,..
Skill 77717713, Skill vip max
Nội tại Masenko 12%ST
Acc ngon tặng set picolo daimao, Set picolo 4 món như hình

MS 7158

700,000 VNĐ
SV1
Trái đất 4tỷ2, NV Tiểu đội trưởng
Đệ tử 4tỷ7, Kame7, TTNL5
Bông tai, CT Thỏ bun ma vv
Android13, Đracula hút máu
Skill 77721034, Acc ngon cày đệ tốt
Tặng set bac + set hút 35%HP+ găng + giày kyv trong acc

MS 7153

400,000 VNĐ
SV3
Xayda 1tỷ9, NV Số 4
Đệ tử 2tỷ, Kame4, TDHS1
Bông tai, CT Android13, Android15,..
Skill 77751054, Acc rẻ cày hè ok

MS 7137

4,000,000 VNĐ
SV5
Namec 40tỷ, NV ÔSin
Đệ tử 37tỷ3, Msk7, TTNL1
Bông tai, Capsule đặc biệt, GLT3,PGG
CT Yardrat, x2Thỏ vv, Bông băng,...
Skill 77747756, Skill vip cày đệ ngon
Nội tại Liên hoàn 20% ST
ACc xịn nhiều CT , tặng Set Kích hoạt Pikkoro Daimao gồm 5 món

MS 7118

300,000 VNĐ
SV2
Namec 874tr, NV Soldier
Đệ tử 27tr có giáp cao
Bông tai, Thú cưỡi VIP,
CT Android13, GLT2
Skill 77701302, Acc rẻ cày hè
Acc đc tặng 1 rađa 2s hút HP10%

MS 7115

500,000 VNĐ
SV2
Xayda 1tỷ2, NV Số 4
Đệ tử 1tỷ7, Atm7, TTNL1
Bông tai, Thú cưỡi VIP,
CT Caulifla 118ng, x6 Nro4s
Skill 77711045, Acc rẻ cày hè
đc tặng 2 món : 1 món 3s, 1 rađa 2s

MS 7114

700,000 VNĐ
SV2
Xayda 13tỷ5, NV Xên con cấp 3
Đệ tử 6tỷ9, KAme7, TDHS1
Bông tai, Thú cưỡi VIP, GLT1 2s
CT Đracula hút máu, Vô hình, ..
Skill 77774655, Skill vip khỉ max
Nội tại Trói 90% ST

MS 7099

600,000 VNĐ
SV2
Namec 4tỷ4, NV số 4
Đệ tử 2tỷ1, Atm7, TTNL1
Bông tai, CT Đracula hút máu
CT Android13, Vô hình,..
Skill 77717313, Skill vip max
Acc rẻ cày hè ngon

MS 7087

350,000 VNĐ
SV3
Namec 2tỷ7, NV số 4
Đệ tử 645tr, Antomic1
Bông tai, CT Bông băng
CT Android13, GLT2, x4 Nro4s
Skill 77714504, Acc rẻ cày hè
Acc đc tặng găng cadic + găng zealot cấp 2

MS 7074

300,000 VNĐ
SV5
Trái đất 2tỷ3, NV số 3
Đệ tử 492tr, Antomic1
Bông tai, Thú cưỡi VIP,
CT Đracula hút máu, LTN 86n,..
Skill 77740023, Acc rẻ cày hè

MS 7065

250,000 VNĐ
SV6
Xayda 52tr, NV Trung úy trắng
Đệ tử 5tr có giáp cao
Bông tai, PGG, Skill 74322000
Acc rẻ cày hè ổn

MS 7054

300,000 VNĐ
SV7
Xayda 1tỷ1, NV số 4
Đệ tử 1tỷ5, Atm4, Kok1
Bông tai, AVT Broly ss1, x3PGG
CT Android13, x2 Tiểu đội trưởng,
Skill 77740044, Skill ổn
Acc rẻ chơi hè đc tặng 2 găng

MS 7049

350,000 VNĐ
SV7
Xayda 13tỷ8, NV Android20
Đệ tử 17tr có tương lai
Bông tai, CT Android13
Skill 77741021, Ac rẻ cày hè

MS 7042

250,000 VNĐ
SV2
Namec 201tr, NV Soldier
Đệ tử 150tr, Masenko1
Bông tai, CT Android13
Skill 77501000, Acc rẻ chơi hè

MS 7037

700,000 VNĐ
SV6
Namec 19tỷ9, NV Siêu bọ hung
Đệ tử 9tỷ4, Atm7, TTNL1
Bông tai, CT Đracula hút máu
CT Android13, Vô hình, Số 2
Skill 77777766, Skill vip ngon max
Nội tại Trị thương 33%
ACc cày ngon + tặng găng 10% hút hp

MS 7034

350,000 VNĐ
SV4
Xayda 464tr, NV soldier
Đệ tử 182tr, Masenko1
Bông tai, Android13, Vô hình, PGG,..
Skill 77710022, Acc rẻ cày đệ
Acc đc tặng 3 món ký gửi vàng trong acc

MS 7025

250,000 VNĐ
SV2
Namec 146tr, NV ĐHVT
Đệ tử 150tr, Antomic1
Bông tai, Skill 77701000
Acc rẻ cày hè, tặng găng + rađa 10% hút hp trong acc

MS 7021