350,000 VNĐ
SV5
Namec 12tỷ9, NV Android19
Đệ tử 921tr, Atm1
Bông tai, GLT2
CT Đracula, x2 Android13
Skill 77717415, Skill vip max
Acc rẻ cày đệ bao tốt

MS 6902

250,000 VNĐ
SV7
Trái đất 21tr, NV ĐHVT
Đệ tử ss có giáp cao
Bông tai, CT Android13
Skill 76401000, Acc rẻ chơi hè

MS 6901

400,000 VNĐ
SV2
Namec 40tỷ, NV Số 4
Đệ tử 1tỷ6, Atm1, Kok1
Bông tai, GLT2, CT Đracula
Android13, Vô hình,Chi chi
Skill 77756505, Acc rẻ úp đệ ổn

MS 6900

300,000 VNĐ
SV5
Xayda 1tỷ, NV Số 4
Đệ tử 867tr, Atm1
Bông tai, AVT Brolyss1,..
CT x2 Android20, Android13,..
Skill 77741044, Acc rẻ cày ổn

MS 6899

700,000 VNĐ
SV6
Namec 12tỷ2, NV Póc
Đệ tử 5tỷ2, Kame7, TTNL1
Bông tai, Thú cưỡi VIP, GLT2, PGG
CT Xên con, Đracula hút máu,...
Skill 77777666, Skill ngon vip max
Nội tại SM+TN 24%

MS 6898

150,000 VNĐ
SV6
Xayda 106tr, NV Nappa
Đệ tử 155tr, Atm1
Skill 76510000, acc rẻ chơi hè

MS 6897

250,000 VNĐ
SV6
Trái đất 50tr, NV Nappa
Đệ tử 13tr có chỉ số ổn
Bông tai, Skill 76511000
Acc rẻ cày hè

MS 6896

200,000 VNĐ
SV6
Trái đất 2tỷ2, NV Số 4
Đệ tử 556tr, Atm6
Skill 77711034
Acc rẻ cày đệ tốt

MS 6895

300,000 VNĐ
SV4
Namec 20tỷ2, NV Số 4
Đệ tử ss có tiềm năng
Bông tai, CT Android13
Skill 74501200, Acc rẻ có đệ ss

MS 6894

100,000 VNĐ
SV4
Namec 75tr, NV ĐHVT
Đệ tử 150tr, Masenko1
CT Android13, Skill 77600000
Acc rẻ chơi hè ổn

MS 6893

100,000 VNĐ
SV1
Namec 114tr, NV ĐHVT
Đệ tử 153tr, Masenko1
Skill 77611000, ACc rẻ cày hè

MS 6892

350,000 VNĐ
SV5
Xayda 9tỷ9, NV Póc
Đệ tử 59tr, có tương lai
Bông tai, AVT Broly ss1,...
CT Android13, Android20,..
Skill 77771344, Skill vip khỉ max
Acc rẻ cày hè ok

MS 6891

600,000 VNĐ
SV2
Trái đất 19tỷ2, NV Xên bọ hung cấp 1
Đệ tử 7tỷ9, Atm7, TTNL1
Bông tai, CT Android13, vô hình, GLT2,..
Skill 77777666, Skill ngon cày đệ ok

MS 6890

600,000 VNĐ
SV3
Namec 11tỷ7, NV Póc
Đệ tử 2tỷ5, Atm7, TDHS1
Bông tai, CT Đracula hút máu, GLT2,..
Skill 75607414, Acc rẻ chơi hè

MS 6889

150,000 VNĐ
SV7
Trái đất 68tr, NV Nappa
Đệ tử 69tr, có tương lai
Bông tai, Thú cưỡi VIP, GLT2 PST10%
CT Android13, Số 1, Skill 77611000
Acc rẻ cày hè ok

MS 6888

Đã bán
1,000,000 VNĐ
SV6
Namec 40tỷ2, NV Pui Pui
Đệ tử 40tỷ2, Kame7, TDHS1
Bông tai, CApsule đặc biệt, GLT2, x6PGG
CT Xên con, Bông băng, Android13,...
Skill 77777666, Skill vip max
Nội tại ổn, Acc ngon úp đệ phê

MS 6887

400,000 VNĐ
SV7
Trái đất 467tr, NV Số 4
Đệ tử 792tr, Kame7
Bông tai, CT Đracula hút máu,..
Skill 77721023, Acc rẻ cày hè

MS 6886

400,000 VNĐ
SV1
Namec 18tỷ, NV Xên con cấp 1
Đệ tử 71tr, có tương lai
Bông tai, CT Android13, GLT2, X3PGG
Skill 77725403, Acc rẻ chơi ổn

MS 6885

400,000 VNĐ
SV1
Xayda 27tỷ3, NV Xên bọ hung cấp 1
Đệ tử 1tỷ8, Kame5, Kok1
Bông tai, Thú cưỡi VIP, x4PGG
CT Yardrat, Đracula hút máu,...
Skill 77773455, Skill vip khỉ max
Nội tại Atm 20% ST, Acc rẻ cày ngon

MS 6884

550,000 VNĐ
SV1
Xayda 19tỷ7, NV Xên con cấp 3
Đệ tử 5tỷ1, Atm7, TDHS1
Bông tai, CT Android13, Vô hình
Skill 77771355, Acc rẻ cày ổn

MS 6882

800,000 VNĐ
SV3
Xayda 40tỷ, NV Pui Pui
Đệ tử 32tỷ, Atm7, TDHS1
Bông tai, Thú cưỡi VIP,
CT Đracula hút máu, Android13,..
Skill 77777666, Skill vip khỉ max
Nội tại Biến khỉ 14% ST

MS 6881

350,000 VNĐ
SV5
Trái đất 14tỷ3, NV Android19
Đệ tử 259tr, Masenko4
Bông tai, CT Android13, Đracula,..
Skill 77777655, Skill ngon
Acc rẻ úp đệ bao phê

MS 6879

1,500,000 VNĐ
SV2
Namec 40tỷ, NV Xên bọ hung hoàn thiện
Đệ tử 40tỷ, Atm7, TDHS1
Bông tai, Capsule đặc biệt, Thú cưỡi VIP, GLT2
CT Thỏ bunma, Xên con, Yardrat, Đracula,...
Skill 77757746, Skill vip max
Nội tại Sôcôla 78%, Acc ngon nhiều CT

MS 6877

400,000 VNĐ
SV1
Trái đất 2tỷ1, NV Số 4
Đệ tử 3tỷ2, Kame7, TDHS1
CT Android13, Skill 77721055
Acc rẻ có đệ ngon, chơi ổn

MS 6876

200,000 VNĐ
SV7
Namec 1tỷ6, NV Rambo
Đệ tử 460tr, Kame6
CT Android13, Số 4
Skill 77711404, Acc cày đệ tốt

MS 6875

300,000 VNĐ
SV2
Namec 1tỷ4, NV Số 4
Đệ tử 1tỷ5, Atm1, TTNL1
CT Android13, Android15
Skill 77511302, Acc rẻ cày ổn

MS 6874

100,000 VNĐ
SV5
Trái đất 110tr, NV ĐHVT
Đệ tử ss có giáp cao
Acc giá rẻ có đt ss

MS 6873

600,000 VNĐ
SV1
Trái đất 3tỷ6, NV Số 4
Đệ tử 3tỷ6, Atm7, TDHS1
Bông tai, Capsule đặc biệt
CT Android13, Xên con, Vô hình
Skill 77771444, Acc rẻ cày ngon

MS 6872

200,000 VNĐ
SV1
Xayda 1tỷ3, NV Rambo
Đệ tử 150tr, Atm1
CT Android13, Skill 77711302
Acc rẻ chơi hè ổn

MS 6870

200,000 VNĐ
SV6
Trái đất 2tỷ3, NV Số 4
Đệ tử 240tr, Atm1
CT Android13, Skill 77711023
Acc giá rẻ chơi hè ok

MS 6868

350,000 VNĐ
SV5
Trái đất 1tỷ3, NV Số 4
Đệ tử 442tr, Atm1
Bông tai, CT Đracula hút máu,..
Skill 77751023, Ac rẻ cày hè

MS 6866

600,000 VNĐ
SV2
Trái đất 1tỷ5, NV Số 4
Đệ tử 1tỷ6, Kame7, TDHS1
Bông tai, Capsule đặc biệt,
CT đracula hút máu, Android13,..
Skill 77772044, Acc rẻ chơi hè

MS 6865

400,000 VNĐ
SV1
Trái đất 647tr, NV Rambo
Đệ tử 682tr, Kame7
Bông tai, CT Android13, Android20,..
Skill 77701034, Acc rẻ cày hè ok

MS 6864

250,000 VNĐ
SV7
Xayda 523tr, NV Soldier
Đệ tử 903tr, Kame5
CT Đracula, Android13
Skill 77710042, Acc rẻ cày hè

MS 6860

2,500,000 VNĐ
SV1
Xayda 58tỷ4, NV Capsule kì bí
Đệ tử 54tỷ3, Kame7, TDHS1
Bông tai, Capsule đặc biệt, GLT2 2s,..
CT x2Thỏ vv, Android13, Quy lão,...
Skill 77777776, Skill vip khỉ max
Acc qá ngon, có sm đệ + sp cao
ACc nhiều CT , Pk cực đã

MS 6859

300,000 VNĐ
SV3
Trái đất 2tỷ7, NV Số 4
Đệ tử 2tỷ1, Kame1, TTNL1
CT Android13, Số 2
Skill 77771324, Acc rẻ chơi hè
Đc tặng 2 Găng cadic

MS 6857

250,000 VNĐ
SV7
Namec 3tỷ5, NV Rapberry
Đệ tử 42tr có chỉ số ổn
CT Android13, PôPô, GLT2,...
Skill 72767545, Skill vip max
Acc rẻ cày đệ tốt

MS 6856

750,000 VNĐ
SV4
Xayda 40tỷ, NV 7 đứa con Xên
Đệ tử 25tỷ8, Atm7, TDHS1
Bông tai, Thú cưỡi VIP, GLT2 3s, x3PGG
CT Yardrat, Đracula hút máu, vô hình,...
Skill 77777566, Skill vip khỉ max
Nội tại Tự nổ 45% , Acc ngon nhiều CT
Tặng 2 sét HP (8 món 15%)

MS 6852

700,000 VNĐ
SV4
Xayda 27tỷ5, Nv Siêu bọ hung
Đệ tử 18tỷ, Atm7, TTNL1
Bông tai, Thú cưỡi VIP, GLT2 3s, x4355BK
CT Android13, Đracula hút máu,..
Skill 77775465, Skill vip khỉ max
Nội tại ổn, Acc ngon cày đã

MS 6851

300,000 VNĐ
SV1
Trái đất 2tỷ5, NV Số 4
Đệ tử 1tỷ5, Atm5, Kok1
Bông tai, CT android13, Xên 3,..
Skill 77711022, Acc rẻ úp đệ ổn

MS 6850

1 2 3 10