250,000 VNĐ
SV6
Xayda 1tỷ3, NV rambo
Đệ tử ss có giáp ổn
Bông tai, CT Số 2
Skill 77730013, Acc rẻ chơi tốt

MS 8623

350,000 VNĐ
SV3
Namec 20tỷ1, NV Xên con 1
Đệ tử ss có chỉ số ổn
Bông tai, Android13, Vô hình, GLt2
Skill 77711402, Skill cày được

MS 8622

600,000 VNĐ
SV5
Trái đất 16tỷ2, NV Xên con 8
Đệ tử 5tỷ4, Atm6, TTNL2
Bông tai, Capsule đặc biệt, GLT2
CT Yardrat, Xên con, Android13,..
Skill 77773555, Skill pk ngon
Nội tại DCTT 79%ST Kế
Tặng đồ 2s trong acc

MS 8621

150,000 VNĐ
SV6
Trái đất 68tr, NV NAppa
Đệ tử 150tr , Kame1
Skill 51400000
Acc rẻ cày tết được

MS 8620

600,000 VNĐ
SV3
Trái đất 7tỷ9, NV Số 4
Đệ tử 5tỷ7,Atm7, TDHS1
Bông tai, CSĐB, Thú cưỡi VIP,
CT Đrabuba, Android13, Vô hình
Skill 77772656, Skill vip PK Ngon
Tặng găng + set hút 55%HP cả rađa

MS 8618 TĐ Ngon

250,000 VNĐ
SV7
Trái đất 28tr, NV Trung úy trắng
Đệ tử 13tr có chỉ số cao
Bông tai, Skill 76500000
ACc rẻ có bông tai

MS 8616

250,000 VNĐ
SV2
Trái đất 41tr, NV 50tr SM
Đệ tử 46tr có giáp cao
Bông tai, CT Android13, Số 4
Skill 77611000, Acc rẻ cày tết

MS 8615

550,000 VNĐ
SV7
Trái đất 10tỷ1, NV Xên bọ hung 1
Đệ tử 5tỷ5, Atm7, TTNL1
Bông tai, CSĐB, Thú cưỡi VIP, GLT2,
CT Đracula, Android19, Android13,..
Skill 77771345, Skill PK Ngon
Nội tại DCTT 133%ST Kế

MS 8614 TĐ Ngon

600,000 VNĐ
SV5
Namec 21tỷ4, NV Siêu bọ hung
Đệ tử 2tỷ8, Kame2, TTNL1
Bông tai, Thú cưỡi VIP, GLT2, PGG
CT Yardrat, Android13, Số 2
Skill 77745505, Skill cày đệ tốt
Nội tại Liên hoàn 15%ST

MS 8613

500,000 VNĐ
SV1
Xayda 11tỷ1, NV Xên con 1
Đệ tử 4tỷ5, KAme7, TTNL1
Bông tai, Android13, PGG, Vô hình
Skill 77741034, Acc rẻ cày ổn
Nội tại Antomic 11%ST

MS 8611

150,000 VNĐ
SV3
Trái đất 242tr, NV Nappa
Đệ tử 240tr, Antomic1
Thú cưỡi VIP, Skill 76720011
ACc rẻ cày tốt giá học sinh

MS 8609

50,000 VNĐ
SV6
Xayda 9tr, NV Heo rừng
Đệ tử ss có chỉ số ổn
Acc rẻ cày tết giá tốt

MS 8608

50,000 VNĐ
SV6
Xayda ss, Đệ tử ss
ACc rẻ sơ sinh

MS 8607 Sơ sinh

200,000 VNĐ
SV4
Namec 6ty5, NV Fide 1
Đệ tử 123tr có giáp cao
CT Android13, LTN 130n, Thú cưỡi VIP
Skill 71710404, Skill cày được
Tặng găng 6%sđ + 3 món 9%sđ + rađa hút 10%HP + viên 2s

MS 8606

300,000 VNĐ
SV5
Trái đất 5tỷ6, NV Android19
Đệ tử 2tỷ1, Kame2, TTNL1
CT Android13, GLT2, PGG
Skill 77771443, Skill PK ngon
Tặng găng kaio+ set hút 40%HP

MS 8604

2,300,000 VNĐ
SV7
Xayda 50tỷ6, NV Drabuba
Đệ tử 46tỷ2, KAme7, TTNL3
Bông tai, CSĐB, Thú cưỡi VIP, PGG,
CT x2Thỏ VV, Yardrat, Frost3,..
Skill 77777767, Skill vip khỉ max
Nội tại Tự phát nổ 39% tốc hồi
Tặng găng hút 15%HP + GLT1 5s

MS 8603 XD 2 Thỏ VV + GLT1 5s

500,000 VNĐ
SV3
Namec 9tỷ1, NV Fide 1
Đệ tử 2tỷ, Atm1, TTNL1
Bông tai, GLT2, x3PGG, Số 3
CT Android13, Vô hình, Thượng đế
Skill 77737655, Skill vip max
Tặng 2 găng + set 24%sđ + set hút 40%HP

MS 8602

200,000 VNĐ
SV6
Trái đất 2tỷ2, NV Số 4
Đệ tử 576tr, Antomic6
CT Android15, Skill 77711034
Acc rẻ chơi tốt giá học sinh

MS 8601

600,000 VNĐ
SV3
Trái đất 15tỷ, NV Số 3
Đê tử 12tỷ6, Atm7, TNL1
Bông tai, Thú cưỡi VIP, GLT2
CT Androdi13, Vô hình
Skill 77772445, Skill vip PK tốt
Nội tại DCTT 65%ST Kế

MS 8600 TĐ Ngon

200,000 VNĐ
SV2
Trái đất 13tỷ, NV Xên con 1
Đệ tử 1tỷ7, Msk7, TTNL1
CT Android13, Vô hình
Skill 77771114, Skill pk được
Nội tại Kamejoko 13%ST

MS 8598

Đã bán
400,000 VNĐ
SV2
Trái đất 14tỷ6, NV Android19
Đệ tử 5tỷ3, KAme7, TTNL1
CT Đracula hút máu, Số 3, GLT2
CT Android13, Fide3, Yarirobe
Skill 77776545, Skill PK Tốt
Nội tại Chí mạng HP < 29%

MS 8597

300,000 VNĐ
SV1
Xayda 1tỷ1, NV số 4
Đệ tử 1tỷ5, Atm7, TTNL1
CT Android13, Skill 77721034
ACc rẻ cày tết giá học sinh

MS 8596

700,000 VNĐ
SV3
Trái đất 29tỷ4, NV 7 đứa con Xên
Đệ tử 23tỷ2, Kame7, TDHS1
Bông tai, CT Vô hình, GLT2,
CT Yardrat, Android13, Brook
Skill 77771545, Skill PK Ngon
Nội tại Cầu Kênh khi 27% tốc hồi
Tặng găng + áo kgv + rađa 6%sđ

MS 8595 TĐ PK Ngon

800,000 VNĐ
SV3
Namec 17tỷ9, NV Xên bọ hung 1
Đệ tử 1tỷ9, Atm7, TTNL1
Bông tai, CSĐB, Thú cưỡi VIP,
CT Thỏ VV, Yardrat, Đracula,..
Skill 77777625, Skill vip max
Nội tại Trị thương 21% tốc hồi

MS 8594 Thỏ VV

250,000 VNĐ
SV1
Trái đất 1tỷ3, NV Số 4
Đệ tử 1tỷ5, Kame7, Kok1
Bông tai, Android20, GLT2 3s,
Skill 77701034, Skill cày tốt
Tặng găng 6%sđ + găng 15%HP

MS 8593

500,000 VNĐ
SV3
Namec 8tỷ9, NV Póc
Đệ tử 4tỷ4, Kame7, TTNL1
Bông tai, Android13, Thần vũ trụ, GLT2
Skill 77767756, Skill vip max ngon
Tặng găng zealot + quần 3s 9%Sđ

MS 8592 NM Ngon

250,000 VNĐ
SV3
Namec 2tỷ7, NV Soldier
Đệ tử 1tỷ8, Atm1, TTNL1
CT Thượng đế, Android13
Skill 77712505, Skill cày được

MS 8591

300,000 VNĐ
SV4
Namec 6tỷ7, NV Fide 2
Đệ tử 4tr có tương lai
Bông tai, Thú cưỡi VIP,
CT Android13, Đracula
Skill 77731504, Skill cày được
Tặng áo hút 10%HP KGV

MS 8589

1,000,000 VNĐ
SV1
Xayda 26tỷ3, NV 7 đứa con Xên
Đệ tử 26tỷ9, Kame7, TDHS1
Bông tai, Capsule đặc biệt, GLT1 3s
CT x2LTN VV, Bông băng, Xên3,..
Skill 77777344, Skill vip khỉ max
Nội tại Antomic 6%ST
Tặng 3 món 3s 15%HP

MS 8588 XD Ngon

350,000 VNĐ
SV1
Trái đất 3tỷ, NV Mập đầu đinh
Đệ tử 3tỷ3, Kame7, TTNL1
CT Android13, Skill 77770245
ACc rẻ có skill PK tốt

MS 8587

150,000 VNĐ
SV2
Namec 1tỷ, NV số 4
Đệ tử 3tr có tương lai
CT Android13, Skill 77711304
Acc rẻ skill cày được

MS 8584

500,000 VNĐ
SV7
Trái đất 5tỷ2, NV Số 4
Đệ tử 4tỷ5, Kame7, TTNL1
Bông tai, Thú cưỡi VIP,
Skill 77771334, Skill PK tốt
Tặng găng zealot + đồ hút HP

MS 8583

350,000 VNĐ
SV7
Trái đất 2tỷ1, NV Số 4
Đệ tử 154tr, Antomic1
Bông tai, CT Đracula, Vô hình
Skill 77770412, x2PGG Skill pk ổn

MS 8581

300,000 VNĐ
SV4
Trái đất 3tỷ2, NV Số 4
Đệ tử 555tr, Kame2
Bông tai, CT Yarirobe
Skill 77711034
Acc rẻ cày tết giá tốt

MS 8580

700,000 VNĐ
SV1
Namec 32tỷ8, NV Píc
Đệ tử 13tỷ3, Kame7, TTNL1
Bông tai, GLT2, x2PGG, CT Số 2
CT Đracula hút máu, Chichi, Android13
Skill 77757656, Skill vip max
Nội tại Khiên năng lượng 35%

MS 8579 NM Ngon

400,000 VNĐ
SV4
Namec 7tỷ6, NV Xên bọ hung 1
Đệ tử 1tỷ3, Antomic1
CT Yardrat, Số 2, Thượng đế
Skill 77735504, Skill cày tốt
Acc rẻ cày tết giá học sinh

MS 8578

1,000,000 VNĐ
SV6
Trái đất 40tỷ, NV Siêu bọ hung
Đệ tử 40tỷ, Kame7, TDHS1
Bông tai, CT Android19, Android13,x6PGG
CT Yardrat, Chichi, Frost3, Vô hình,..
Skill 77774666, Skill vip max PK Ngon
Nội tại TDHS 30% tốc hồi - 30% KI
Tặng 2 găng + set 50%PST + rađa

MS 8575 TĐ Ngon

450,000 VNĐ
SV6
Trái đất 573tr, NV Mập đầu đinh
Đệ tử 157tr , Masenko7
Bông tai, CT LTN VV
Skill 77770112, Skill PK ngon
Tặng găng 3s hút 15%HP

MS 8572

350,000 VNĐ
SV5
Namec 20tỷ8, NV Xên bọ hung 1
Đệ tử 7tr có chỉ số giáp cao
Bông tai, Thú cưỡi VIP, GLT2
CT Đracula hút máu, Android13
Skill 77716505, Skill cày được
Nội tại Liên hoàn 15%ST

MS 8571

400,000 VNĐ
SV5
Namec 4tỷ1, NV Fide 2
Đệ tử 4tỷ1, Kame4, TTNL1
CT Android13, GLT2
Skill 77733404, Skill cày ổn
Tặng găng zealot KGV

MS 8569

1 2 3 12