200,000 VNĐ
SV3
Nm sm 859tr nv số 4
Td sm 654tr atm
Ct ad13 như hình
Skill77711404
Múc ủng hộ mạnh nào

MS 3462

300,000 VNĐ
SV7
Nm sm 2ty nv số 4
Đệ Nm 1ty5 atm tdhs ổn
Ct ad13 vh như hình
Skill77770604
acc ổn ae cày ngon

MS 3461

400,000 VNĐ
SV4
Td sm 21ty7 nv 50v cskb
Đệ TD 2ty7 kame7 kaio
Ct dracula ad13 bông tai thú víp
SKill77772445 nt 35% khiên
Tặng gag bạc
acc ổn ae cày ngon

MS 3460

300,000 VNĐ
SV2
TD sm 1ty4 nv số 4
Đệ Xd 4tr7 sm
Ct so2 tau77 bông tai như hình
Skill77731012
acc có bông tai quá ok

MS 3459

300,000 VNĐ
SV5
Td sm 731tr nv số 4
Đệ Td 591tr atm
Có bông tai x1pgg như hình
Skill77721033
acc ổn ae cày ngon

MS 3458

350,000 VNĐ
SV1
TD sm 3ty2 nv xen con 1
Đệ Xd 9tr2 sm
Ct vh HT ad13 bông tai glt2
Skill77771743
acc có bông tai quá ok

MS 3457

350,000 VNĐ
SV7
Nm sm 16ty5 nv số 4
Đệ Nm 588tr kame
Ct dracula ad13 như hình
Chỉ số ổn nt 25% khiên
Skill77725405 dư 7ty4 tn
Tặng gag bạc c4 đồ 2s
acc ổn ae cày ngon

MS 8456

350,000 VNĐ
SV2
Xd sm 1ty2 nv số 4
Đệ Xd 247tr kame
Ct ad15 ad13 bông tai thú víp
SKill77721044
acc có bông tai quá ok

MS 3453

350,000 VNĐ
SV7
Td sm 4ty9 nv số 4
Đệ Td 3ty7 kame7 kaio
Ct ad13 dracula bông tai tv glt2 2s
Skill77772313 tặng gag bạc đồ 23s
acc ổn ae cày ngon

MS 3452

300,000 VNĐ
SV2
Td sm 831tr nv số 4
Đệ Td 395tr kame
Ct ad13 bông tai như hình
Skill77771233 tặng x4 4s
acc ổn ae cày ngon

MS 3451

300,000 VNĐ
SV2
Xd sm 1ty1 nv bkt
Đệ TD 1ty5 atm tdhs ổn
Ct ad13 như hình
Skill77730044
acc này úp phê

MS 3450

350,000 VNĐ
SV1
Xd sm 3ty2 nv số 4
Đệ Xd 1ty5 atm2 kaio
Ct vh dracula so3 ad13 bông tai x2pgg
SKill77772445
acc có bông tai quá ok

MS 3448

300,000 VNĐ
SV1
Nm sm 2ty8 nv rambo
Đệ Xd 54k4 sm
Ct ad13 bông tai x1pgg như hình
Skill7773504
acc có bông tai quá ok

MS 3444

450,000 VNĐ
SV3
Nm sm 12ty6 nv số 4
Đệ Nm 21tr7 sm
Ct dracula vh bông tai glt1 2s tv
Skill77767415 nt 12% liên hoàn
acc ổn ae cày ngon

MS 3443

350,000 VNĐ
SV7
Xd sm 247tr nv số 4
Đệ TD 323k sm
Ct vh dracula bông tai
Skill7770002
acc có bông tai quá ok

MS 3441

100,000 VNĐ
SV1
TD sm 747tr nv soldier
Đệ Xd sm 162tr msk
Skill77711022 như hình
acc này úp phê

MS 3438

300,000 VNĐ
SV5
Xd sm 701tr nv số 4
Đệ Td 608tr kame
Ct ad13 xen3 bông tai như hình
Skill77741044 tặng gag kaio
acc có bông tai quá ok

MS 3436

300,000 VNĐ
SV7
Td sm 4ty9 nv xbh1
Đệ Xd 152tr atm
Ct ad13 so3 bông tai như hình
Skill77771222
acc có bông tai quá ok

MS 3435

350,000 VNĐ
SV2
Nm sm 14ty7 nv số 4
Đệ Td 24tr2 sm
Ct so2 thượng đế ad13 bông tai
Skill77777666
acc có bông tai quá ok

MS 3433

100,000 VNĐ
SV3
Td sm 1ty2 nv số 4
Đệ Xd 44tr6 sm
Ct ad13 mập như hình
Skill77701044
acc này úp phê

MS 3431

350,000 VNĐ
SV3
TD sm 1ty1 nv số 4
Đệ Nm 318tr atm4
Ct x2 ad13 bông tai như hình
Skill77721043 tặng gag đồ 2s
acc có bông tai quá ok

MS 3429

400,000 VNĐ
SV4
Xd sm 2ty3 nv số 4
Đệ Xd 1ty7 atm ttnl ổn
Ct chichi ad14 bông tai thú víp
Skill77761044 tặng gag kaio
acc có bông tai quá ok

MS 3428

300,000 VNĐ
SV5
TD sm 2ty1 nv số 4
Đệ Td 179tr msk
Ct ad19 xencon bông tai như hình
SKill77710023
acc có bông tai quá ok

MS 3424

400,000 VNĐ
SV2
Nm sm 2ty3 nv số 4
Đệ Td 1ty8 kame7 ttnl ngon
Ct thượng đế như hình
Skill77723504
acc này úp đệ phê vãi

MS 3423

200,000 VNĐ
SV7
Td sm 226tr nv soldier
Đệ Xd 177tr atm
Ct ad13 như hình
Skill776 acc này úp phê

MS 3422

300,000 VNĐ
SV6
Xd sm 1ty2 nv số 4
Đệ Nm 166tr msk
Ct ad13 bông tai như hình
Skill77711021
acc có bông tai quá ok

MS 3419

300,000 VNĐ
SV2
Nm sm 1ty3 nv số 4
Đệ Td 143tr sm
Ct ad15 dracula bông tai như hình
Skill77734404 dư 11n
acc có bông tai quá ok

MS 3411

350,000 VNĐ
SV3
Xd sm 19ty8 nv póc
Đệ Xd 1ty5 kame3 kaio
Ct so1 so3 ad13 bông tai như hình
Skill77773555 nt 26% khiên
acc có bông tai quá ok

MS 3406

100,000 VNĐ
SV2
Nm sm 50tr4 nv bkt
Đệ Nm 11tr2 sm
Ct ad13 như hình
Skill76501
acc này úp phê

MS 3404

350,000 VNĐ
SV2
TD sm 13ty3 nv số 4
Đệ Td 21k8 sm
Ct ad13 bông tai như hình
Skill77771555 nt 50% dctt
acc có bông tai quá ok

MS 3402

350,000 VNĐ
SV7
Nm sm 1ty3 nv bkt
Đệ Nm 74tr1 sm
Ct dracula vh ad13 so2 như hình
Có bông tai csdb glt1 5%hp
Skill73501403
acc có bông tai quá ok

MS 3401

350,000 VNĐ
SV6
Nm sm 7ty7 nv 7 đứa con xên
Đệ Nm 43tr9 sm
SKill77713505 tặng gag đồ 2s tnsm
acc ổn ae cày ngon

MS 3398

300,000 VNĐ
SV7
Nm sm 128tr nv bkt
Đệ Td 10tr1 sm
Ct ad13 bông tai như hình
Skill74557
acc có bông tai quá ok

MS 3393

300,000 VNĐ
SV4
Td sm 2ty nv số 4
Đệ Nm 1ty5 atm7 kaio
Ct dracula bông tai thú víp
Skill77721014 tặng rd 6% sét 10%hm
acc có bông tai quá ok

MS 3392

300,000 VNĐ
SV7
Nm sm 69tr nv bkt
Đệ Nm 10tr3 demon3
Ct ad13 bông tai
SKill77512 như hình

MS 3390

300,000 VNĐ
SV5
Td sm 2ty nv số 4
Đệ Xd 50tr3 sm
Ct ad13 bông tai thú víp
Skill77711023
acc có bông tai quá ok

MS 3388

300,000 VNĐ
SV1
TD sm 1ty8 nv số 4
Đệ Nm 675tr msk
Ct fide3 vh ad13 bông tai như hình
Skill77751003
acc có bông tai quá ok

MS 3382

300,000 VNĐ
SV4
Nm sm 609tr nv mdd
Đệ Nm 115tr sm
Ct ad13 bông tai glt2
SKill77703202
acc có bông tai quá ok

MS 3381

350,000 VNĐ
SV2
Xd sm 10ty7 nv số 4
Đệ td 18tr5 sm
Ct ad13 bông tai thú víp
Chỉ số ổn nt 21% khiên
SKill77773255 dư 2ty9 tn
acc có bông tai quá ok

MS 3378

300,000 VNĐ
SV4
Xd 2ty2 nv số 4
Đệ Nm 30tr6 sm
Ct ad13 vh bông tai
Skill77711021 như hình
acc có bông tai quá ok

MS 3376