400,000 VNĐ
SV7
Xd sm 4ty1 nv ad19
Đệ Td 654tr kame7
Ct dracula fide3 bông tai x1pgg
Skill77771135
acc ổn ae cày ngon

MS 5184

350,000 VNĐ
SV7
Xd sm 7ty nv píc póc
Đệ Td 257tr kame
Ct ad13 vh so2 bông tai như hình
Skill77772454
acc ổn ae cày ngon

MS 5180

300,000 VNĐ
SV2
Nm sm 2ty3 nv số 4
Đệ Nm 1ty5 atm7 kaio
Ct ad13 so4 bông tai như hình
Skill77617201 tặng gag bạc dư 88n
acc ổn ae cày ngon

MS 5178

350,000 VNĐ
SV7
Xd sm 2ty2 nv số 1
Đệ Td 2ty5 kame5 ttnl ngon
Ct dracula vh x2 ad13 thú víp
Skill77731042
acc này úp đệ phê vãi

MS 5177

250,000 VNĐ
SV5
Nm sm 6tr5 nv dhvt
Đệ Xd 1tr7 sm
Có bông tai như hình

MS 5175

300,000 VNĐ
SV5
TD sm 4ty9 nv số 4
Đệ Xd 568tr atm
Ct ad13 bông tai như hình
Skill77770224 tặng gag jean
acc có bông tai quá ok

MS 5173

300,000 VNĐ
SV3
Xd sm 5ty nv số 3
Đệ Xd 2ty atm3 ttnl ổn
Ct so3 ad13 xbt x1pgg như hình
Skill77772455 dư 38n
acc ổn ae cày ngon

MS 5171

300,000 VNĐ
SV2
Ss có đệ tử
Có bông tai csdb như hình
acc ổn ae cày ngon

MS 5169

400,000 VNĐ
SV4
TD sm 3ty7 nv xên con 1
Đệ Xd 9tr7 dragon5
Ct LTN ad13 bông tai csdb
Skill77771112
acc ổn ae cày ngon

MS 5167

200,000 VNĐ
SV6
Xd sm 162tr nv bkt
Đệ Nm 53tr9 sm
Ct xencon fide3 ad19 như hình
Skill77711001
acc ổn ae cày ngon

MS 5164

200,000 VNĐ
SV7
Td sm 443tr nv soldier
Đệ Xd 342tr kame3
Ct ad13 như hình
Skill77711003
acc ổn ae cày ngon

MS 5159

250,000 VNĐ
SV5
Nm sm 2ty5 nv số 4
Đệ Nm 1ty5 atm ttnl ổn
Ct ad14 ad13 như hình
Skill77711404
acc ổn ae cày ngon

MS 5156

350,000 VNĐ
SV3
Td sm 4ty4 nv xên con 3
Đệ Td 160tr atm
Ct so2 vh ad13 chan xư bông tai glt2
Skill77772445 dư 69n
acc ổn ae cày ngon

MS 5153

300,000 VNĐ
SV3
Td sm 2ty1 nv số 4
Đệ Nm 2k2 sm
Ct ad13 bông tai như hình
Skill77711012 dư 28n
acc có bông tai quá ok

MS 5149

300,000 VNĐ
SV1
Xd sm 3ty1 nv số 4
Đệ Td 17tr5 sm
Ct dracula so1 bông tai
Skill77777173
acc ổn ae cày ngon

MS 5147

350,000 VNĐ
SV5
TD sm 15ty4 nv xbh1
Đệ Xd 150tr atm
Ct ad13 ad20 bông tai như hình
Chỉ số ổn nt 82% dctt
Skill77771344 dư 2ty4 tn
acc ổn ae cày ngon

MS 5145

350,000 VNĐ
SV5
Td sm 4ty nv xbh1
Đệ Td 212tr msk
Ct vh HT so3 ad13 bông tai glt2
Skill77771223
acc ổn ae cày ngon

MS 5140

300,000 VNĐ
SV6
Nm sm 393tr nv soldier
Đệ Td 159tr atm
Ct ad13 bông tai thú víp
Skill77720404
acc ổn ae cày ngon

MS 5136

250,000 VNĐ
SV6
Nm sm 587tr nv số 4
Đệ Td 505tr kame6
Ct ad13 như hình
Skill75714303
acc ổn ae cày ngon

MS 5133

350,000 VNĐ
SV7
Nm sm 33ty6 nv xbh1
Đệ Td 2k sm
Ct dracula ad13 ad19 vh popo
Skill777740306
acc ổn ae cày ngon

MS 5127

200,000 VNĐ
SV5
Xd sm 5ty nv số 4
Đệ Nm 1tr7 sm
Skill77741044
acc này úp phê

MS 5125

300,000 VNĐ
SV2
Nm sm 8ty nv xên con 3
Đệ Xd 18tr1 sm
Ct dracula ad13 thú víp như hình
Skill77714604
acc ổn ae cày ngon

MS 5124

200,000 VNĐ
SV6
Td sm 797tr nv soldier
Đệ Xd 1ty atm
Ct ad13 như hình
Skill77721034 tặng gag kaio
acc ổn ae cày ngon

MS 5120

300,000 VNĐ
SV1
Xd sm 2ty4 nv píc
Đệ Td 2ty6 kame7 kaio
Ct vh bông tai như hình
Skill77771145 tặng đồ hm 2s
acc ổn ae cày ngon

MS 5117

300,000 VNĐ
SV7
Td sm 1ty8 nv xen con 1
Đệ Nm 234tr msk
Ct fide1 ninja bông tai như hình
Skill77771222
acc có bông tai quá ok

MS 5116

400,000 VNĐ
SV7
Nm 2ty2 nv ad15
Đệ Xd 6tr6 sm
Ct dracula vh so3 ad19 ad13 thượng đế
Skill74711403
acc ổn ae cày ngon

MS 5111

450,000 VNĐ
SV2
TD sm 2ty2 nv số 4
Đệ Td 2ty8 kame7 ttnl ngon
Ct ad13 vh bông tai như hình
Skill77770344
acc này úp đệ phê vãi

MS 5106

400,000 VNĐ
SV2
Td sm 21ty1 nv píc
Đệ Td 1ty9 msk2 ttnl ổn
Ct dracula vh fide3 ad13 mập so4
Có bông tai x2pgg thú víp
SKill77772655 nt 12% tnsm
acc ổn ae cày ngon

MS 5102

300,000 VNĐ
SV2
Nm sm 19ty5 nv số 4
Đệ Nm 183k sm
Ct ad15 như hình
Skill77715504 nt 32% laze
acc ổn ae cày ngon

MS 5100

400,000 VNĐ
SV1
Td sm 1ty6 nv số 4
Đệ Td 1ty7 kame7 tdhs ngon
Ct dracula thú víp như hình
Skill77751013
acc ổn ae cày ngo

MS 5099

350,000 VNĐ
SV3
Xd sm 1ty9 nv số 4
Đệ Td 772tr kame
Ct ad13 bông tai thú víp
Skill77731044
acc có bông tai quá ok

MS 5097

200,000 VNĐ
SV6
TD sm 190tr nv bkt
Đệ Nm 177tr atm
Ct ad13 vh so3 như hình
Skill77700010
acc này úp phê

MS 5092

250,000 VNĐ
SV4
Nm sm 4ty4 nv số 3
Đệ Nm 156tr atm
Ct ad13 như hình
Skill73511301
acc này úp phê

MS 5088

400,000 VNĐ
SV1
Td sm 777tr nv số 4
Đệ Nm 661tr atm4
Ct dracula ad13 bông tai glt2
Skill77741012
acc có bông tai quá ok

MS 5086

300,000 VNĐ
SV6
Xd sm 5ty6 nv số 4
Đệ Nm 3ty3 atm4 ttnl ổn
Ct dracula ad13 so4 như hình
Skill77772255 dư 1ty1 tn
acc này úp đệ phê vãi

MS 5083

350,000 VNĐ
SV7
Nm sm 14ty2 nv số 4
Đệ td 4tr sm
Ct so2 vh so1 ad13 thượng đế
Có bông tai thú víp như hình
Chỉ số ổn dư 1ty7 tn
Skill77747545 nt 83% socola
acc ổn ae cày ngon

MS 5082

400,000 VNĐ
SV7
Namec 3 tỉ 3 NV diệt 01
CT : vô hình , Dra hút máu
Đệ 630tr ATM1
Skill 77714505

MS 5072

300,000 VNĐ
SV3
Trái đất 633tr NV diệt Rambo
CT : AD13 . . . tặng 98 ngọc
Đệ 50tr
Skill 77771211

MS 5065

250,000 VNĐ
SV3
Namec 18 tỉ NV diệt 04
CT và tặng đồ như hình
Đệ 2tr
Skill 77767645 NT đấm demon +9%ST

MS 5063

300,000 VNĐ
SV5
Namec 395tr NV diệt mập đầu đinh
CT : AD13 , tặng đồ có 3 món hút 15%HP
Đệ 165tr MSK1
Skill 77702301

MS 5059

1 2 3 6