250,000 VNĐ
SV6
Xayda 1tỷ3, NV rambo
Đệ tử ss có giáp ổn
Bông tai, CT Số 2
Skill 77730013, Acc rẻ chơi tốt

MS 8623

350,000 VNĐ
SV3
Namec 20tỷ1, NV Xên con 1
Đệ tử ss có chỉ số ổn
Bông tai, Android13, Vô hình, GLt2
Skill 77711402, Skill cày được

MS 8622

150,000 VNĐ
SV6
Trái đất 68tr, NV NAppa
Đệ tử 150tr , Kame1
Skill 51400000
Acc rẻ cày tết được

MS 8620

250,000 VNĐ
SV7
Trái đất 28tr, NV Trung úy trắng
Đệ tử 13tr có chỉ số cao
Bông tai, Skill 76500000
ACc rẻ có bông tai

MS 8616

250,000 VNĐ
SV2
Trái đất 41tr, NV 50tr SM
Đệ tử 46tr có giáp cao
Bông tai, CT Android13, Số 4
Skill 77611000, Acc rẻ cày tết

MS 8615

150,000 VNĐ
SV3
Trái đất 242tr, NV Nappa
Đệ tử 240tr, Antomic1
Thú cưỡi VIP, Skill 76720011
ACc rẻ cày tốt giá học sinh

MS 8609

50,000 VNĐ
SV6
Xayda 9tr, NV Heo rừng
Đệ tử ss có chỉ số ổn
Acc rẻ cày tết giá tốt

MS 8608

50,000 VNĐ
SV6
Xayda ss, Đệ tử ss
ACc rẻ sơ sinh

MS 8607 Sơ sinh

200,000 VNĐ
SV4
Namec 6ty5, NV Fide 1
Đệ tử 123tr có giáp cao
CT Android13, LTN 130n, Thú cưỡi VIP
Skill 71710404, Skill cày được
Tặng găng 6%sđ + 3 món 9%sđ + rađa hút 10%HP + viên 2s

MS 8606

300,000 VNĐ
SV5
Trái đất 5tỷ6, NV Android19
Đệ tử 2tỷ1, Kame2, TTNL1
CT Android13, GLT2, PGG
Skill 77771443, Skill PK ngon
Tặng găng kaio+ set hút 40%HP

MS 8604

200,000 VNĐ
SV6
Trái đất 2tỷ2, NV Số 4
Đệ tử 576tr, Antomic6
CT Android15, Skill 77711034
Acc rẻ chơi tốt giá học sinh

MS 8601

200,000 VNĐ
SV2
Trái đất 13tỷ, NV Xên con 1
Đệ tử 1tỷ7, Msk7, TTNL1
CT Android13, Vô hình
Skill 77771114, Skill pk được
Nội tại Kamejoko 13%ST

MS 8598

Đã bán
400,000 VNĐ
SV2
Trái đất 14tỷ6, NV Android19
Đệ tử 5tỷ3, KAme7, TTNL1
CT Đracula hút máu, Số 3, GLT2
CT Android13, Fide3, Yarirobe
Skill 77776545, Skill PK Tốt
Nội tại Chí mạng HP < 29%

MS 8597

300,000 VNĐ
SV1
Xayda 1tỷ1, NV số 4
Đệ tử 1tỷ5, Atm7, TTNL1
CT Android13, Skill 77721034
ACc rẻ cày tết giá học sinh

MS 8596

250,000 VNĐ
SV1
Trái đất 1tỷ3, NV Số 4
Đệ tử 1tỷ5, Kame7, Kok1
Bông tai, Android20, GLT2 3s,
Skill 77701034, Skill cày tốt
Tặng găng 6%sđ + găng 15%HP

MS 8593

250,000 VNĐ
SV3
Namec 2tỷ7, NV Soldier
Đệ tử 1tỷ8, Atm1, TTNL1
CT Thượng đế, Android13
Skill 77712505, Skill cày được

MS 8591

300,000 VNĐ
SV4
Namec 6tỷ7, NV Fide 2
Đệ tử 4tr có tương lai
Bông tai, Thú cưỡi VIP,
CT Android13, Đracula
Skill 77731504, Skill cày được
Tặng áo hút 10%HP KGV

MS 8589

350,000 VNĐ
SV1
Trái đất 3tỷ, NV Mập đầu đinh
Đệ tử 3tỷ3, Kame7, TTNL1
CT Android13, Skill 77770245
ACc rẻ có skill PK tốt

MS 8587

150,000 VNĐ
SV2
Namec 1tỷ, NV số 4
Đệ tử 3tr có tương lai
CT Android13, Skill 77711304
Acc rẻ skill cày được

MS 8584

350,000 VNĐ
SV7
Trái đất 2tỷ1, NV Số 4
Đệ tử 154tr, Antomic1
Bông tai, CT Đracula, Vô hình
Skill 77770412, x2PGG Skill pk ổn

MS 8581

300,000 VNĐ
SV4
Trái đất 3tỷ2, NV Số 4
Đệ tử 555tr, Kame2
Bông tai, CT Yarirobe
Skill 77711034
Acc rẻ cày tết giá tốt

MS 8580

400,000 VNĐ
SV4
Namec 7tỷ6, NV Xên bọ hung 1
Đệ tử 1tỷ3, Antomic1
CT Yardrat, Số 2, Thượng đế
Skill 77735504, Skill cày tốt
Acc rẻ cày tết giá học sinh

MS 8578

450,000 VNĐ
SV6
Trái đất 573tr, NV Mập đầu đinh
Đệ tử 157tr , Masenko7
Bông tai, CT LTN VV
Skill 77770112, Skill PK ngon
Tặng găng 3s hút 15%HP

MS 8572

350,000 VNĐ
SV5
Namec 20tỷ8, NV Xên bọ hung 1
Đệ tử 7tr có chỉ số giáp cao
Bông tai, Thú cưỡi VIP, GLT2
CT Đracula hút máu, Android13
Skill 77716505, Skill cày được
Nội tại Liên hoàn 15%ST

MS 8571

400,000 VNĐ
SV5
Namec 4tỷ1, NV Fide 2
Đệ tử 4tỷ1, Kame4, TTNL1
CT Android13, GLT2
Skill 77733404, Skill cày ổn
Tặng găng zealot KGV

MS 8569

300,000 VNĐ
SV3
Trái đất 1tỷ4, NV Số 4
Đệ tử 811tr, Kame3
Bông tai, Android13, Bộ 2s
Skill 77701024, Skill cày ổn
ACc rẻ tặng bộ 2s trong acc

MS 8568

300,000 VNĐ
SV1
Namec 2tỷ8, NV Số 4
Đệ tử ss có tiềm năng
Bông tai, Android15, Android13,..
Skill 77725404, Skill cày được
ACc rẻ cày tết giá học sinh

MS 8560

250,000 VNĐ
SV1
Xayda 5tr, NV ĐHVT
Đệ tử ss có tương lai
Bông tai, CT Đracula
Acc rẻ có bông tai

MS 8559

350,000 VNĐ
SV2
Namec 2tỷ3, NV Số 4
Đệ tử ss có tiềm năng
Bông tai, Thú cưỡi VIP, GLT2,
CT Xên3, Đracula hút máu, Vô hình
Skill 77717312, Skill vip max

MS 8548

400,000 VNĐ
SV5
Namec 14tỷ2, NV Xên con 5
ĐỆ tử 157tr, Antomic1
Bông tai, Thú cưỡi VIP, Vô hinh
CT Android13, Thượng đế, PôPô
Skill 77747655, Skill vip max
Nội tại Sôcôla 68%ST Kế

MS 8540

150,000 VNĐ
SV6
Trái đất 694tr, NV Số 3
Đệ tử 239tr, Masenko1
CT Android13, x5PGG
Skill 77721032

MS 8539

400,000 VNĐ
SV5
Xayda 22tỷ1, NV Xên bọ hung 1
Đệ tử 14tỷ, Kame4, TTNL1
Skill 77776566, Skill vip khỉ max
Nội tại Vàng rơi từ quái 171%
Tặng găng kaio + cày ngon

MS 8537

400,000 VNĐ
SV7
Namec 8tỷ8, NV Póc
Đệ tử ss có giáp cao
Bông tai, thú cưỡi VIP, x2PGG
CT Đracula, Android13, Số 2
Skill 77767535, Skill vip max
Acc ngon cày đệ tốt giá học sinh

MS 8534

350,000 VNĐ
SV7
Namec 25tỷ2, NV Xên bọ hung 2
Đệ tử ss có tương lai
Bông tai, Đracula, Vô hình, Thỏ 88n
Skill 77727414, Skill vip max
Nội tại Khiên 30% tốc hồi

MS 8527

300,000 VNĐ
SV6
Xayda 1tỹ5, NV số 4
Đệ tử 10tr có giáp cao
Bông tai, CT Android13, LTN 139n
Skill 77731031, Acc rẻ cày được
Tặng găng kaio+ set 40% hút HP

MS 8525

300,000 VNĐ
SV2
Xayda 329tr, NV Raspberry
Đệ tử 117tr có chỉ số ổn
Bông tai, CT Android13, Số 2,..
Skill 77730032, Skill cày được

MS 8523

300,000 VNĐ
SV2
Namec 3tỷ, NV Thằn lăn xanh
Đệ tử 2tr có tương lai
Bông tai, CT Android13,
Skill 77615203, Skill cày ổn

MS 8520

300,000 VNĐ
SV6
Namec 1tỷ1, NV số 3
Đệ tử 486tr, Antomic7
Bông tai, CT Android13, Thượng đế
Skill 77712404, Skill cày tốt

MS 8515

150,000 VNĐ
SV7
Namec 53tr, NV Trung úy trắng
Đệ tử 150tr, Antomic5
CT Android13, Ginyu 2 ngày
Skill 73100000, Acc rẻ cày được

MS 8513

300,000 VNĐ
SV7
Xayda 62tr, NV Nappa
Đệ tử 68tr có giáp cao
Bông tai,x2 CT Đracula hút máu
Skill 77610000, Ac rẻ chơi tết

MS 8505

1 2 3 9