350,000 VNĐ
SV5
Namec 12tỷ9, NV Android19
Đệ tử 921tr, Atm1
Bông tai, GLT2
CT Đracula, x2 Android13
Skill 77717415, Skill vip max
Acc rẻ cày đệ bao tốt

MS 6902

250,000 VNĐ
SV7
Trái đất 21tr, NV ĐHVT
Đệ tử ss có giáp cao
Bông tai, CT Android13
Skill 76401000, Acc rẻ chơi hè

MS 6901

400,000 VNĐ
SV2
Namec 40tỷ, NV Số 4
Đệ tử 1tỷ6, Atm1, Kok1
Bông tai, GLT2, CT Đracula
Android13, Vô hình,Chi chi
Skill 77756505, Acc rẻ úp đệ ổn

MS 6900

Đã bán
300,000 VNĐ
SV5
Xayda 1tỷ, NV Số 4
Đệ tử 867tr, Atm1
Bông tai, AVT Brolyss1,..
CT x2 Android20, Android13,..
Skill 77741044, Acc rẻ cày ổn

MS 6899

150,000 VNĐ
SV6
Xayda 106tr, NV Nappa
Đệ tử 155tr, Atm1
Skill 76510000, acc rẻ chơi hè

MS 6897

250,000 VNĐ
SV6
Trái đất 50tr, NV Nappa
Đệ tử 13tr có chỉ số ổn
Bông tai, Skill 76511000
Acc rẻ cày hè

MS 6896

200,000 VNĐ
SV6
Trái đất 2tỷ2, NV Số 4
Đệ tử 556tr, Atm6
Skill 77711034
Acc rẻ cày đệ tốt

MS 6895

300,000 VNĐ
SV4
Namec 20tỷ2, NV Số 4
Đệ tử ss có tiềm năng
Bông tai, CT Android13
Skill 74501200, Acc rẻ có đệ ss

MS 6894

100,000 VNĐ
SV4
Namec 75tr, NV ĐHVT
Đệ tử 150tr, Masenko1
CT Android13, Skill 77600000
Acc rẻ chơi hè ổn

MS 6893

100,000 VNĐ
SV1
Namec 114tr, NV ĐHVT
Đệ tử 153tr, Masenko1
Skill 77611000, ACc rẻ cày hè

MS 6892

350,000 VNĐ
SV5
Xayda 9tỷ9, NV Póc
Đệ tử 59tr, có tương lai
Bông tai, AVT Broly ss1,...
CT Android13, Android20,..
Skill 77771344, Skill vip khỉ max
Acc rẻ cày hè ok

MS 6891

150,000 VNĐ
SV7
Trái đất 68tr, NV Nappa
Đệ tử 69tr, có tương lai
Bông tai, Thú cưỡi VIP, GLT2 PST10%
CT Android13, Số 1, Skill 77611000
Acc rẻ cày hè ok

MS 6888

Đã bán
400,000 VNĐ
SV7
Trái đất 467tr, NV Số 4
Đệ tử 792tr, Kame7
Bông tai, CT Đracula hút máu,..
Skill 77721023, Acc rẻ cày hè

MS 6886

400,000 VNĐ
SV1
Namec 18tỷ, NV Xên con cấp 1
Đệ tử 71tr, có tương lai
Bông tai, CT Android13, GLT2, X3PGG
Skill 77725403, Acc rẻ chơi ổn

MS 6885

400,000 VNĐ
SV1
Xayda 27tỷ3, NV Xên bọ hung cấp 1
Đệ tử 1tỷ8, Kame5, Kok1
Bông tai, Thú cưỡi VIP, x4PGG
CT Yardrat, Đracula hút máu,...
Skill 77773455, Skill vip khỉ max
Nội tại Atm 20% ST, Acc rẻ cày ngon

MS 6884

350,000 VNĐ
SV5
Trái đất 14tỷ3, NV Android19
Đệ tử 259tr, Masenko4
Bông tai, CT Android13, Đracula,..
Skill 77777655, Skill ngon
Acc rẻ úp đệ bao phê

MS 6879

400,000 VNĐ
SV1
Trái đất 2tỷ1, NV Số 4
Đệ tử 3tỷ2, Kame7, TDHS1
CT Android13, Skill 77721055
Acc rẻ có đệ ngon, chơi ổn

MS 6876

200,000 VNĐ
SV7
Namec 1tỷ6, NV Rambo
Đệ tử 460tr, Kame6
CT Android13, Số 4
Skill 77711404, Acc cày đệ tốt

MS 6875

Đã bán
300,000 VNĐ
SV2
Namec 1tỷ4, NV Số 4
Đệ tử 1tỷ5, Atm1, TTNL1
CT Android13, Android15
Skill 77511302, Acc rẻ cày ổn

MS 6874

100,000 VNĐ
SV5
Trái đất 110tr, NV ĐHVT
Đệ tử ss có giáp cao
Acc giá rẻ có đt ss

MS 6873

200,000 VNĐ
SV1
Xayda 1tỷ3, NV Rambo
Đệ tử 150tr, Atm1
CT Android13, Skill 77711302
Acc rẻ chơi hè ổn

MS 6870

200,000 VNĐ
SV6
Trái đất 2tỷ3, NV Số 4
Đệ tử 240tr, Atm1
CT Android13, Skill 77711023
Acc giá rẻ chơi hè ok

MS 6868

350,000 VNĐ
SV5
Trái đất 1tỷ3, NV Số 4
Đệ tử 442tr, Atm1
Bông tai, CT Đracula hút máu,..
Skill 77751023, Ac rẻ cày hè

MS 6866

400,000 VNĐ
SV1
Trái đất 647tr, NV Rambo
Đệ tử 682tr, Kame7
Bông tai, CT Android13, Android20,..
Skill 77701034, Acc rẻ cày hè ok

MS 6864

250,000 VNĐ
SV7
Xayda 523tr, NV Soldier
Đệ tử 903tr, Kame5
CT Đracula, Android13
Skill 77710042, Acc rẻ cày hè

MS 6860

300,000 VNĐ
SV3
Trái đất 2tỷ7, NV Số 4
Đệ tử 2tỷ1, Kame1, TTNL1
CT Android13, Số 2
Skill 77771324, Acc rẻ chơi hè
Đc tặng 2 Găng cadic

MS 6857

250,000 VNĐ
SV7
Namec 3tỷ5, NV Rapberry
Đệ tử 42tr có chỉ số ổn
CT Android13, PôPô, GLT2,...
Skill 72767545, Skill vip max
Acc rẻ cày đệ tốt

MS 6856

300,000 VNĐ
SV1
Trái đất 2tỷ5, NV Số 4
Đệ tử 1tỷ5, Atm5, Kok1
Bông tai, CT android13, Xên 3,..
Skill 77711022, Acc rẻ úp đệ ổn

MS 6850

250,000 VNĐ
SV4
Trái đất 25tr, NV ĐHVT
Đệ tử 3tr7, có tương lai
Bông tai, Thú cưỡi VIP,
Skill 67411000, Acc rẻ có đệ

MS 6848

200,000 VNĐ
SV3
Namec 1tỷ9, NV Mập đầu đinh
Đệ tử 252tr, Atm1
CT Android13, Skill 77711504
ACc rẻ cày ổn

MS 6847

Đã bán
250,000 VNĐ
SV1
Trái đất 825tr, NV Số 4
Đệ tử 162tr, Masenko1
Bông tai, CT Android13
Skill 77701011, Acc rẻ chơi hè

MS 6846

250,000 VNĐ
SV3
Namec 467tr, NV Số 4
Đệ tử 17tr có tương lai
Bông tai, CT Android13
Skill 77710304, Acc rẻ cày hè

MS 6845

400,000 VNĐ
SV2
Namec 6tỷ9, NV Số 4
Đệ tử 228tr, Atm4
Bông tai, Thú cưỡi VIP, x2PGG
CT Đracula hút máu, x2 Android13,..
Skill 77716504, Acc rẻ chơi tốt

MS 6841

150,000 VNĐ
SV6
Trái đất 702tr, NV Raspberry
Đệ tử ss có tương lai
Skill 77701013, Acc rẻ úp đệ

MS 6839

400,000 VNĐ
SV6
Namec 2tỷ8, NV Póc
Đệ tử ss có chỉ số ổn
CT Yardrat, Android13,..
Skill 74502403, Acc rẻ chơi ok

MS 6834

250,000 VNĐ
SV2
Xayda 6tỷ6, NV Số 4
Đệ tử 1tỷ1, Atm3
CT Android13, AVT SGK ss3, PGG
Skill 77761044, Acc rẻ cày hè

MS 6831

200,000 VNĐ
SV2
Namec 1tỷ2, NV Số 4
Đệ tử 727tr, Atm1
CT Android13, Số 2
Skill 77711503
Acc nm rẻ cày đệ ok

MS 6828

250,000 VNĐ
SV5
Trái đất 1tỷ4, NV Soldier
Đệ tử 107tr có tương lai
Bông tai, CT Android13,
Skill 77741024, Acc rẻ chơi ổn

MS 6825

200,000 VNĐ
SV2
Namec 1tỷ, NV ĐHVT
Đệ tử 223tr, Kame1
Skill 77710101
Acc rẻ chơi hè ok

MS 6824

200,000 VNĐ
SV4
Namec 1tỷ, NV Số 4
Đệ tử 360tr, Atm1
CT Android13, Skill 77705203
Acc giá rẻ cày hè ổn

MS 6821

1 2 3 7