/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code"));
550,000 VNĐ
SV1
Nm sm 6ty9 nv số 4
Đệ Td 8ty5 atm7 ttnl ổn
Ct so2 ad13 bông tai glt1 10%pst
SKill77711404 dư 3ty1 tn tặng đồ 2s
acc này úp đệ phê vãi

MS 3492

800,000 VNĐ
SV6
TD sm 26ty4 nv xbh1
Đệ Xd 14ty kame7 tdhs ngon
Ct dracula vh ad20 so2 bông tai glt2
Skill77771445 nt 22% kame
ối acc ngon múc nhanh

MS 3491

500,000 VNĐ
SV7
Xd sm 3ty9 nv số 4
Đệ Nm 1ty5 atm7 ttnl ngon
Ct dracula vh ad13 bông tai glt2 10%hm
SKill77711031
acc này úp đệ phê vãi

MS 3447

600,000 VNĐ
SV5
Xd sm 6ty5 nv số 4
Đệ Td 2ty4 kame7 tdhs ngon
Ct ad13 so2 bông tai như hình
SKill77773455 tặng gag vàng đồ 2s dư 74n
acc này úp đệ phê vãi

MS 3439

600,000 VNĐ
SV2
Xd sm 8ty7 nv số 4
Đệ Td 3ty6 atm7 tdhs ngon
Có bông tai như hình
Skill77771444
acc này úp đệ phê vãi

MS 3407

700,000 VNĐ
SV4
Td sm 23ty6 nv 7 đứa con xên
Đệ Td 11ty8 atm7 ttnl ngon
Ct dracula vh ad14 bông tai glt1 2s
Skill77777556 nt 82% thôi miên
acc này úp đệ phê vãi

MS 3400

700,000 VNĐ
SV4
Td sm 12ty8 nv xbh1
Đệ Td 3ty1 atm7 tdhs ngon
Ct dracula vh ad14 bông tai glt2
SKill77772445 như hình
acc này úp đệ phê vãi

MS 3371

600,000 VNĐ
SV2
Nm sm 4ty5 nv số 4
Đệ td 2ty5 atm7 ttnl ngon
Ct dracula buma ad13 vh ad20
Có bông tai glt2 như hình
Skill77712503 dư 1ty3 tn dư 32n
acc này úp đệ phê vãi

MS 3351

700,000 VNĐ
SV7
Xd sm 12ty9 nv póc
Đệ Xd 3ty1 kame7 ttnl ngon
Ct bb vh ad13 so3 bông tai glt2 10%hp
Skill77771444
ối acc ngon múc nhanh

MS 3349

500,000 VNĐ
SV2
Xd sm 3ty3 nv xên con 3
Đệ Xd 1ty5 atm7 kaio
Ct ad20 yadat ad13 ad15
Có bông tai glt2 như hình
Skill77741044
acc ổn ae cày ngon

MS 3343

700,000 VNĐ
SV7
Nm sm 23ty4 nv xbh1
Đệ Nm 3ty6 atm7 tdhs ngon
Ct yadat vh ad13 so3 bông tai tv
Chỉ số ổn nt 32% de trung
Skill77726604 dư 3ty2 tn
ối acc ngon múc nhanh

MS 3329

750,000 VNĐ
SV7
Xd sm 23ty3 nv xbh1
Đệ Td 17ty6 kame7 tdhs ngon
Ct dracula ở dơ vh ad13 so3 thú víp
Skill77777666 tặng sét 6% sd td sét pst 10% xd
ối acc ngon múc nhanh

MS 3305

600,000 VNĐ
SV1
Td sm 10ty2 nv số 3
Đệ Nm 2ty6 atm7 ttnl ngon
Ct dracula ad13 so3 so2 bông tai x1pgg
SKill77773545 nt 32% khiên
tặng x2 gag đồ da calic đồ 2s
acc này úp đệ phê vãi

MS 3289

800,000 VNĐ
SV6
Xd sm 12ty7 nv 7 đứa con xên
Đệ Xd 5ty6 kame7 tdhs ngon
Ct bb yadat vh ad13 như hình
Có bông tai glt1 10%hp thú víp
Skill77775655 nt 18% atm dư 33n
ối acc ngon múc nhanh

MS 3288

600,000 VNĐ
SV3
Nm sm 11ty9 nv xbh1
Đệ Xd 5ty atm7 tdhs ngon
Ct ad13 so2 bông tai như hình
Skill77727525 nt 46% đẻ trứng
acc này úp đệ phê vãi

MS 3239

700,000 VNĐ
SV7
TD sm 1ty1 nv số 4
Đệ td 1ty5 atm7 tdhs ngon
Ct dracula so2 ad13 như hình
Có bông tai quỷ chim glt2 10% pst
Skill77751024 tặng 2 sét đồ 2s td dư 187n
ối acc ngon múc nhanh

MS 3218

700,000 VNĐ
SV1
Xd sm 2ty4 nv số 4
Đệ Xd 2ty6 kame7 ttnl ngon
Ct mabu xayda vh ad13 bông tai
Skill77775454 tặng 3 món 10% tnsm
ối acc ngon múc nhanh

MS 3211

750,000 VNĐ
SV5
Nm sm 12ty nv ad15
Đệ td 2ty9 atm6 tdhs ngon
Ct x2 ad20 ad13 so1 tv
SKill77767545 tặng sét bạc zelot
acc này úp đệ phê vãi

MS 3198

800,000 VNĐ
SV4
Nm sm 40ty nv sbh
Đệ Xd 9ty atm7 tdhs ngon
Ct chichi yadat ad13 fide3 như hình
Có bông tai glt2 x3pgg tv
Skill77777755 nt 77% socola
ối acc ngon múc nhanh

MS 3149

800,000 VNĐ
SV2
Xd sm 14ty1 fide1
Đệ Td 9ty2 atm7 tdhs2
Ct xencon LTN ad13 vh bông tai glt1 15%hp
Skill77775163
ối acc ngon múc nhan

MS 2899

600,000 VNĐ
SV4
Nm sm 4ty9 nv fide1
Đệ Td 1ty8 kame7 tdhs ngon
Ct ad13 so3 thượng đế bông tai
SKill77721405 tặng sét hm 2s td sét pst nm
acc này úp đệ phê vãi

MS 2830

700,000 VNĐ
SV1
Nm sm 18ty nv số 3
Đệ nm 3ty9 atm7 tdhs ngon
Ct ad19 xen3 ad13 ad14 so2 bông tai
SKill77777533 dư 5ty6 tn
Dư 22tr vàng dư 15n
acc này úp đệ phê vãi

MS 2815

700,000 VNĐ
SV1
Xd sm 9tr2 nv số 1
Đệ Td 5ty6 kame7 tdhs ngon
Ct dracula fide3 ad15 ad13 ở dơ
Có bông tai như hình
Skill77771244 tặng 2 sét sd 6% td xd
ối acc ngon múc nhanh

MS 2806

750,000 VNĐ
SV5
Xd sm 9ty nv xên con 3
Đệ Td 7ty1 atm7 ttnl4 ngon
Ct dracula HT so3 vh ad13 như hình
Có bông tai glt2 10%hp thú víp
Skill77773355 dư 960tr
ối acc ngon múc nhanh

MS 2805

700,000 VNĐ
SV5
Nm sm 5ty8 nv số 4
Đệ Td 2ty2 kame7 ttnl ngon
Ct dracula ad13 bb bông tai
Skill77737525 tặng x1 3s
ối acc ngon múc nhanh

MS 2801

550,000 VNĐ
SV1
Nm sm 20ty5 nv số 4
Đệ Xd 1ty5 kame4 tdhs ngon
Có bông tai như hình
SKill75711301 nt 9% liên hoàn dư 5ty5 tn
acc này úp đệ phê vãi

MS 2698

700,000 VNĐ
SV6
Nm sm 19ty3 nv póc
Đệ Xd 9ty4 atm7 ttnl ngon
Ct vh lão ad13 so2 so3 như hình
Có bông tai glt2 10%hp thú víp
Skill77737666 nt 1ty2 tn
ối acc ngon múc nhanh

MS 2688

600,000 VNĐ
SV6
Td sm 7ty3 nv xbh1
Đệ Xd 1ty5 atm7 tdhs ngon
Ct so2 ad13 bông tai glt2 10%hm
Skill77771744
acc này úp đệ phê vãi

MS 2669

700,000 VNĐ
SV6
TD sm 13ty2 nv xht
Đệ Xd 3ty4 atm7 tdhs ngon
Ct dracula vh ad20 ad15 như hình
Có bông tai glt1 glt2
SKill77771545 dư 3ty7 tn
Tặng sét da cl đồ 2s hm dư 357n
ối acc ngon múc nhanh

MS 2498

700,000 VNĐ
SV2
Xd sm 35ty4 nv xên con 5
Đệ Mabu 173tr msk
Ct so3 vh so2 dracula ad13 bông tai thú víp
Chỉ số ổn nt 14% biến hình
Skill77775566 dư 2ty tn
ối acc ngon múc nhanh

MS 2379

500,000 VNĐ
SV7
Nm sm 16ty1 nv số 4
Đệ Nm 186tr atm
Ct so3 ad13 bông tai như hình
Chỉ số ổn nt 70% socola
SKill77777755 dư 7ty3 tn
ACC skill ngon chơi phê

MS 2376

700,000 VNĐ
SV1
Xd sm 10ty7 nv ad19
Đệ Xd 9ty1 atm7 ttnl ngon
Ct dracula vh ad14 chichi ad13 ad19
Có bông tai x3pgg glt2 như hình
Skill77777555 nt 13% atm
ối acc ngon múc nhanh

MS 2341

600,000 VNĐ
SV1
Nm sm 6ty5 nv số 4
Đệ Nm 4ty6 kame7 tdhs ngon
Ct ad13 vh bông tai như hình
Skill77711505 dư 1ty2 tn
acc này úp đệ phê vãi

MS 2227

600,000 VNĐ
SV2
Nm sm 4ty9 nv số 4
Đệ Td 2ty5 atm5 tdhs ngon
Ct dracula vh ở dơ ad13 thượng đế
Skill77753504 dư 27n
acc này úp đệ phê vãi

MS 2143

700,000 VNĐ
SV5
XAYDA 6 tỉ 3 sức mạnh
Nhiệm vụ diệt 03
Cải trang như hình , tặng đồ như hình 1 bộ + 1 rada 15%PST , 1 set hút 10%HP , giày 3s , găng KGV
Đệ 1 tỉ 7 sức mạnh Kame7 TTNL1
Skill 77731044

MS 2102

700,000 VNĐ
SV1
XAYDA 6 tỉ 9 sức mạnh
Nhiệm vụ diệt 04
Cải trang như hình có Dra hút máu , tặng 1 set HP15% , 1 món 15%PST
Đệ 5 tỉ 2 sức mạnh Kame7 TTNL1
Skill 77772554

MS 2088

800,000 VNĐ
SV1
Nm sm 24ty2 nv ad19
Đệ Td 5ty9 atm7 ttnl ngon
Ct xencon vh ad13 thượng đế
Có bông tai glt2 thú víp
SKill77737655 nt 17% hồi laze
ối acc ngon múc nhanh

MS 2074

600,000 VNĐ
SV5
Nm sm 3ty8 nv fide1
Đệ Nm 1ty6 atm7 tdhs ngon
Ct ad13 bông tai như hình
SKill77746404
acc này úp đệ phê vãi

MS 2070

800,000 VNĐ
SV7
Nm sm 9ty6 nv píc
Đệ Td 3ty9 kame7 tdhs ngon
Ct dracula vh ad13 so2 ad14 bông tai glt2
SKill77717615 dư 3ty7 tn
ối acc ngon múc nhanh

MS 2036

600,000 VNĐ
SV2
Td sm 9ty4 nv số 4
Đệ Xd 1ty7 atm7 tdhs ngon
Ct x2 ad13 mập bông tai như hình
Skill77772444
acc này úp đệ phê vãi

MS 1993