550,000 VNĐ
SV2
Nm sm 3ty6 nv số 4
Đệ Xd 3ty7 atm7 tdhs ổn
Ct ad13 so2 bông tai tv glt2
SKill77714403
acc này úp đệ phê vãi

MS 4208

650,000 VNĐ
SV6
Td sm 5ty8 nv ad19
Đệ Xd 7ty5 atm7 ttnl ngon
Ct dracula vh ad13 bông tai như hình
Skill77771345
ối acc ngon múc nhanh

MS 4201

650,000 VNĐ
SV3
Nm sm 19ty3 nv số 4
Đệ Td 12ty4 kame7 ttnl ngon
Ct ad13 vh bông tai glt3 x2pgg
Chỉ số ổn nt 12% liên hoàn
Skill77717504 dư 3ty1 tn
ối acc ngon múc nhanh

MS 4198

550,000 VNĐ
SV2
Xd sm 2ty nv ad19
Đệ Nm 1ty7 atm7 tdhs ngon
Ct ad13 ad20 bông tai như hình
Skill77764033 tặng gag bạc dư 245n
acc này úp đệ phê vãi

MS 4049

750,000 VNĐ
SV7
Td sm 16ty1 nv píc
Đệ Td 1ty7 atm7 tdhs ổn
Ct dracula yadat vh ad13 ad20
Có bông tai glt2 1s như hình
Skill77776545 nt 20% khiên
ối acc ngon múc nhanh

MS 4047

650,000 VNĐ
SV7
Xd sm 10ty4 nv số 4
Đệ Xd 3ty kame7 tdhs ngon
Ct ad13 so3 bông tai thú víp
Skill77773556 dư 2ty tn
Tặng gag đồ 2s các loại dư 50n
ối acc ngon múc nhanh

MS 3999

550,000 VNĐ
SV1
Xd sm 2ty3 nv số 4
Đệ Xd 1ty5 atm6 tdhs ổn
Ct dracula frost3 ad13 bông tai
Skill77741044 tặng x2 gag kaio đồ 2s
acc này úp đệ phê vãi

MS 3823

550,000 VNĐ
SV6
Xd sm 4ty3 nv xbh2
Đệ Td 2ty atm7 tdhs ngon
Ct dracula ad13 bông tai glt1 15%hp
Skill77777544 dư 25n
acc này úp đệ phê vãi

MS 3766

550,000 VNĐ
SV4
Nm sm 16ty7 nv píc
Đệ Xd 2ty6 atm7 ttnl ngon
Ct dracula ad13 bông tai tv
Skill77727514 dư 4ty1 tn
Tặng đồ 2s sd 23s hm
acc này úp đệ phê vãi

MS 3758

650,000 VNĐ
SV4
Nm sm 21ty3 nv xên con 5
Đệ Td 3ty2 kame7 ttnl ngon
Ct dracula bông tai như hình
Skill73716702 nt 19% hồi laze dư 34n
acc này úp đệ phê vãi

MS 3715

650,000 VNĐ
SV7
Nm sm 10ty5 nv số 4
Đệ Nm 10ty4 kame7 ttnl ngon
Ct dracula vh bông tai glt2 như hình
Chỉ số ổn nt 14% tnsm
Skill77744403 dư 5ty9 tn
ối acc ngon múc nhanh

MS 3662

600,000 VNĐ
SV4
Nm sm 29ty nv xbh1
Đệ Nm 24tr5 sm
Ct yadat Dracula x2 ad20 ad13
Có bông tai glt1 3s thú víp
Skill77777766 dư 3ty tn
Acc skill ngon chơi phê

MS 3593

850,000 VNĐ
SV6
Xd sm 34ty7 nv sbh
Đệ Xd 12ty atm7 ttnl ngon
Ct chichi LTN bb vh xayda dracula
Có bông tai csdb glt1 15%hp
Chỉ số ổn dư 3ty4 tn
SKill77777756 nt 73% trói dư 23n
ối acc ngon múc nhanh

MS 3579

700,000 VNĐ
SV4
Nm sm 17ty9 nv xên con 5
Đệ Nm 10ty5 kame7 tdhs ngon
Ct ad13 vh bông tai glt2 x1pgg
Chỉ số ổn nt 30% laze
SKill77611302 dư 20ty tn
ối acc ngon múc nhanh

MS 3604

750,000 VNĐ
SV4
Xd sm 13ty7 nv xbh2
Đệ Td 3ty7 kame7 tdhs ngon
Ct dracula vh ad19 so2 fide3 ad13
Có bông tai glt2 như hình
Skill77772355 dư 2ty6 tn
ối acc ngon múc nhanh

MS 3572

650,000 VNĐ
SV1
Xd sm 3ty nv số 4
Đệ Td 1ty7 atm7 tdhs7 ngon
Ct dracula vh tdt bông tai thú víp
Skill77751013 tặng gag da
ối acc ngon múc nhanh

MS 3527

650,000 VNĐ
SV4
Xd sm 15ty5 nv 7 đứa con xên
Đệ Xd 11ty9 kame7 ttnl ngon
Ct ad13 vh bông tai glt2 10%hp
Skill77773655 dư 4ty7 tn
ối acc ngon múc nhanh

MS 3521

650,000 VNĐ
SV6
Xd sm 25ty1 nv 7 đứa con xên
Đệ Td 8ty4 atm7 ttnl ngon
Ct dracula ở dơ ad13 bb bông tai
Skill77774455 nt 14% galick
ối acc ngon múc nhanh tặng 3 món 15%hp dư 68tr vàng

MS 3509

550,000 VNĐ
SV2
Xd sm 8ty7 nv số 4
Đệ Td 3ty6 atm7 tdhs ngon
Có bông tai như hình
Skill77771444
acc này úp đệ phê vãi

MS 3407

650,000 VNĐ
SV7
Xd sm 12ty9 nv póc
Đệ Xd 3ty1 kame7 ttnl ngon
Ct bb vh ad13 so3 bông tai glt2 10%hp
Skill77771444
ối acc ngon múc nhanh

MS 3349

650,000 VNĐ
SV7
TD sm 1ty1 nv số 4
Đệ td 1ty5 atm7 tdhs ngon
Ct dracula so2 ad13 như hình
Có bông tai quỷ chim glt2 10% pst
Skill77751024 tặng 2 sét đồ 2s td dư 187n
ối acc ngon múc nhanh

MS 3218

700,000 VNĐ
SV5
Nm sm 12ty nv ad15
Đệ td 2ty9 atm6 tdhs ngon
Ct x2 ad20 ad13 so1 tv
SKill77767545 tặng sét bạc zelot
acc này úp đệ phê vãi

MS 3198

700,000 VNĐ
SV5
Xd sm 9ty nv xên con 3
Đệ Td 7ty1 atm7 ttnl4 ngon
Ct dracula HT so3 vh ad13 như hình
Có bông tai glt2 10%hp thú víp
Skill77773355 dư 960tr
ối acc ngon múc nhanh

MS 2805

650,000 VNĐ
SV5
Nm sm 5ty8 nv số 4
Đệ Td 2ty2 kame7 ttnl ngon
Ct dracula ad13 bb bông tai
Skill77737525 tặng x1 3s
ối acc ngon múc nhanh

MS 2801

650,000 VNĐ
SV6
Nm sm 19ty3 nv póc
Đệ Xd 9ty4 atm7 ttnl ngon
Ct vh lão ad13 so2 so3 như hình
Có bông tai glt2 10%hp thú víp
Skill77737666 nt 1ty2 tn
ối acc ngon múc nhanh

MS 2688

500,000 VNĐ
SV7
Nm sm 16ty1 nv số 4
Đệ Nm 186tr atm
Ct so3 ad13 bông tai như hình
Chỉ số ổn nt 70% socola
SKill77777755 dư 7ty3 tn
ACC skill ngon chơi phê

MS 2376

650,000 VNĐ
SV1
Xd sm 10ty7 nv ad19
Đệ Xd 9ty1 atm7 ttnl ngon
Ct dracula vh ad14 chichi ad13 ad19
Có bông tai x3pgg glt2 như hình
Skill77777555 nt 13% atm
ối acc ngon múc nhanh

MS 2341

650,000 VNĐ
SV5
XAYDA 6 tỉ 3 sức mạnh
Nhiệm vụ diệt 03
Cải trang như hình , tặng đồ như hình 1 bộ + 1 rada 15%PST , 1 set hút 10%HP , giày 3s , găng KGV
Đệ 1 tỉ 7 sức mạnh Kame7 TTNL1
Skill 77731044

MS 2102

750,000 VNĐ
SV1
Nm sm 24ty2 nv ad19
Đệ Td 5ty9 atm7 ttnl ngon
Ct xencon vh ad13 thượng đế
Có bông tai glt2 thú víp
SKill77737655 nt 17% hồi laze
ối acc ngon múc nhanh

MS 2074

550,000 VNĐ
SV5
Nm sm 3ty8 nv fide1
Đệ Nm 1ty6 atm7 tdhs ngon
Ct ad13 bông tai như hình
SKill77746404
acc này úp đệ phê vãi

MS 2070

750,000 VNĐ
SV7
Nm sm 9ty6 nv píc
Đệ Td 3ty9 kame7 tdhs ngon
Ct dracula vh ad13 so2 ad14 bông tai glt2
SKill77717615 dư 3ty7 tn
ối acc ngon múc nhanh

MS 2036

550,000 VNĐ
SV4
Td sm 2ty2 nv số 4
Đệ Nm 1ty8 atm7 ttnl ngon
Ct ad13 ad20 bông tai như hình
Skill77741044
acc này úp đệ phê vãi

MS 1939

550,000 VNĐ
SV1
Nm sm 8ty8 nv số 4
Đệ Xd 1ty8 kame7 tdhs ngon
Ct ad13 bông tai như hình
Skill77767425
acc này úp đệ phê vãi

MS 1727

650,000 VNĐ
SV6
Xd sm 13ty8 nv ad20
Đệ Xd 9ty5 kame7 tdhs ngon
Ct ad13 ad14 so2 bông tai glt1 2s 10%hp
SKill77772344 nt 6% biến hình
ối acc ngon múc nhanh

MS 1438

650,000 VNĐ
SV2
Nm sm 4ty2 nv số 4
Đệ Td 2ty2 kame7 tdhs ngon
Ct chichi fide3 ad13 bông tai như hình
Skill77733505 tặng x1 3s w tlnm
ối acc ngon múc nhanh

MS 1332

550,000 VNĐ
SV3
XAYDA 1 tỉ 3 sức mạnh
Nhiệm vụ diệt 03
Cải trang như hình có AD20 , x2 AD13 . . .tặng găng 6%sđ, x2 set hút 15%HP
Đệ 1 tỉ 6 sức mạnh ATM7 TTNL1
Skill 77711034 Dư 540tr TN

MS 1175

650,000 VNĐ
SV2
Xd sm 2ty nv số 4
Đệ Td 1ty7 atm7 tdhs ngon
Ct dracula xayda fide3 usopp
Có bông tai như hình
SKill77711043
ôi acc khủng múc ngay

MS 7022