700,000 VNĐ
SV7
Xd sm 10ty4 nv số 4
Đệ Xd 3ty kame7 tdhs ngon
Ct ad13 so3 bông tai thú víp
Skill77773556 dư 2ty tn
Tặng gag đồ 2s các loại dư 50n
ối acc ngon múc nhanh

MS 3999

700,000 VNĐ
SV2
Nm sm 14ty3 nv số 4
Đệ Xd 4ty6 kame7 ttnl ngon
Ct dracula vh ad13 ad15 như hình
Có bông tai csdb
Skill77717644 dư 1ty9 tn
ối acc ngon múc nhanh

MS 3983

500,000 VNĐ
SV3
Nm sm 4ty6 nv số 4
Đệ Nm 2ty8 kame7 ttnl ngon
Ct ad13 bông tai như hình
Skill77717404
acc này úp đệ phê vã

MS 3970

700,000 VNĐ
SV6
Xd sm 17ty9 nv xbh2
Đệ Td 1ty6 atm4 tdhs ngon
Ct frost3 yadat HT ad20 so2 bông tai
Chỉ số ổn nt 14% galick
SKill77774466 dư 7ty7 tn
ối acc ngon múc nhanh

MS 3892

800,000 VNĐ
SV3
Nm sm 25ty nv xen con 8
Đệ Xd 4ty3 atm7 ttnl ngon
Ct ad13 xencon fide3 bb ad20
Có bông tai csdb glt1 15%ki glt2
SKill77777656 nt 207% vàng
ối acc ngon múc nhanh

MS 3902

500,000 VNĐ
SV7
Nm sm 40ty nv xbh2
Đệ Nm 3tr6 sm
Ct lão cận thú víp
Chỉ số ổn nt 29% khiên
Skill77777756 dư 1ty7 tn
acc ổn ae cày ngon

MS 3899

800,000 VNĐ
SV4
Xd sm 18ty5 nv xbh1
Đệ Xd 7ty2 kame7 ttnl ngon
Ct ad20 yadat vh ad13 xayda ad19
Có bông tai glt2 như hình
SKill77776666 nt 30% khiên
ối acc ngon múc nhanh

MS 3886

600,000 VNĐ
SV2
Nm sm 2ty4 nv số 4
Đệ Td 3ty1 atm7 ttnl ngon
Ct ad13 bông tai như hình Ct thỏ buma LTN 132 ngày
Skill77717222
acc này úp đệ phê vãi

MS 3882

700,000 VNĐ
SV2
Xd sm 6ty1 nv xbh1
Đệ Nm 3ty6 kame7 tdhs ngon
Ct so2 thỏ buma ad13 bông tai csdb glt2
Skill77710023
ối acc ngon múc nhanh

MS 3862

600,000 VNĐ
SV1
Xd sm 2ty3 nv số 4
Đệ Xd 1ty5 atm6 tdhs ổn
Ct dracula frost3 ad13 bông tai
Skill77741044 tặng x2 gag kaio đồ 2s
acc này úp đệ phê vãi

MS 3823

600,000 VNĐ
SV2
Xd sm 10ty2 nv xên con 3
Đệ Td 8ty3 atm6 ttnl ngon
Ct xen3 vh bông tai thú víp glt1 2s
Chỉ số ổn nt 34% khiên
SKill77777355 dư 7ty4 tn
ối acc ngon múc nhanh

MS 3813

800,000 VNĐ
SV1
Nm sm 40ty nv xbh2
Đệ Nm 11ty9 atm7 tdhs ngon
Ct frost3 yadat vh xen3 x1pgg glt2
Skill74734606 nt 10% liên hoàn
ối acc ngon múc nhanh

MS 3801

700,000 VNĐ
SV2
Xd sm 22ty8 nv xencon 8
Đệ Td 24ty9 kame7 ttnl2 ngon
Ct chichi bb ad13 bông tai như hình
Skill77774566 nt 15% tnsm dư 67n
ối acc ngon múc nhanh

MS 3799

800,000 VNĐ
SV4
Xd sm 39ty9 nv xht
Đệ Xd 22ty9 kame7 ttnl ngon
Ct chichi vh so2 ad13 bông tai glt1 10%hp
SKill77777666 tặng đồ xd 23s
ối acc ngon múc nhanh

MS 3787

600,000 VNĐ
SV6
Xd sm 4ty3 nv xbh2
Đệ Td 2ty atm7 tdhs ngon
Ct dracula ad13 bông tai glt1 15%hp
Skill77777544 dư 25n
acc này úp đệ phê vãi

MS 3766

700,000 VNĐ
SV3
Xd sm 3ty2 nv số 4
Đệ Xd 3ty8 kame7 tdhs ngon
Ct xencon ad13 bông tai như hình
Skill77744033 tặng gag kaio 4 món 15%hp
ối acc ngon múc nhanh

MS 3764

600,000 VNĐ
SV4
Nm sm 16ty7 nv píc
Đệ Xd 2ty6 atm7 ttnl ngon
Ct dracula ad13 bông tai tv
Skill77727514 dư 4ty1 tn
Tặng đồ 2s sd 23s hm
acc này úp đệ phê vãi

MS 3758

800,000 VNĐ
SV2
Xd sm 8ty3 nv số 4
Đệ Nm 7ty1 atm7 tdhs ngon
Ct dracula thỏ buma ad19 ad13 vh
Có bông tai thú víp glt1 10%hp
SKill77772156 dư 3ty3 tn
ối acc ngon múc nhanh

MS 3752

600,000 VNĐ
SV3
Xd sm 12ty3 nv fide2
Đệ Td 6ty4 kame6 ttnl ngon
Ct ad13 ad19 so4 bông tai glt1 2s
SKill77771555 tặng đồ 10% pst
acc ổn ae cày ngon

MS 3746

700,000 VNĐ
SV1
Td sm 6ty2 nv fide1
Đệ TD 9ty9 kame7 ttnl ngon
Ct xencon ad13 bông tai như hình
Skill77771444 dư 30n
ối acc ngon múc nhanh

MS 3740

800,000 VNĐ
SV2
Nm sm 10ty2 nv số 4
Đệ Xd 3ty2 kame7 tdhs ngon
Ct xencon LTN ad20 ad13 bông tai thú víp glt12 3s
SKill77711606 nt 108% socola
ối acc ngon múc nhanh

MS 3716

800,000 VNĐ
SV6
Xd sm 40ty nv 7 đứa con xên
Đệ Xd 11ty5 atm7 tdhs ngon
Ct chichi xencon vh ad13 bông tai glt1 15%hp
SKill77776566 nt 15% galick
ối acc ngon múc nhanh

MS 3713

700,000 VNĐ
SV4
Nm sm 21ty3 nv xên con 5
Đệ Td 3ty2 kame7 ttnl ngon
Ct dracula bông tai như hình
Skill73716702 nt 19% hồi laze dư 34n
acc này úp đệ phê vãi

MS 3715

700,000 VNĐ
SV5
Nm sm 38ty2 nv 7 đứa con xên
Đệ Nm 3ty6 atm4 ttnl ổn
Ct fide3 so2 ad13 như hình
Có bông tai glt2 x2pgg
Chỉ số ổn nt 20% liên hoàn ngon
SKill77777656 dư 7ty2 tn
ối acc ngon múc nhanh

MS 3712

700,000 VNĐ
SV1
Td sm 19ty8 nv xbh1
Đệ Xd 2ty1 atm6 ttnl ngon
Ct dracula xencon fide3 ad13 vh
Có bông tai glt2 10%hp như hình
SKill77777555 dư 1ty4 tn
ối acc ngon múc nhanh

MS 3703

800,000 VNĐ
SV3
Nm sm 40ty nv 7 đứa con xên
Đệ Xd 6ty4 atm7 ttnl ngon
Ct dracula so2 so3 ad13 như hình
Có bông tai glt2 thú víp
Skill77777766 nt 8% liên hoàn
ối acc ngon múc nhanh

MS 3499

700,000 VNĐ
SV1
Td sm 12ty2 nv xbh2
Đệ Xd 5ty7 kame7 ttnl ngon
Ct dracula ad20 bông tai glt2 như hình
Skill77772555 dư 1ty3 tn
Tặng x2 gag đồ 2s
ối acc ngon múc nhanh

MS 3689

700,000 VNĐ
SV7
Nm sm 10ty5 nv số 4
Đệ Nm 10ty4 kame7 ttnl ngon
Ct dracula vh bông tai glt2 như hình
Chỉ số ổn nt 14% tnsm
Skill77744403 dư 5ty9 tn
ối acc ngon múc nhanh

MS 3662

700,000 VNĐ
SV6
Xd sm 10ty4 nv xên con 3
Đệ Xd 5ty2 atm7 tdhs3 ngon
Ct dracula vh ad13 chichi bông tai glt2
SKill77771455 nt 10% galick
ối acc ngon múc nhanh

MS 3647

600,000 VNĐ
SV4
Nm sm 29ty nv xbh1
Đệ Nm 24tr5 sm
Ct yadat Dracula x2 ad20 ad13
Có bông tai glt1 3s thú víp
Skill77777766 dư 3ty tn
Acc skill ngon chơi phê

MS 3593

750,000 VNĐ
SV7
Xd sm 10ty1 nv xbh1
Đệ Nm 3ty3 atm7 tdhs ngon
Ct xencon mabu vh ad13 dracula
Có bông tai glt1 10%hp thú víp
SKill77777676 nt 50% tự sát
ối acc ngon múc nhanh

MS 3585

800,000 VNĐ
SV2
TD sm 18ty8 nv póc
Đệ Nm 13ty kame7 tdhs ngon
Ct ad19 dracula vh bông tai glt2 như hình
Chỉ số ổn nt 89% dctt
Skill77771535 dư 7ty6 tn
ối acc ngon múc nhanh

MS 3582

900,000 VNĐ
SV6
Xd sm 34ty7 nv sbh
Đệ Xd 12ty atm7 ttnl ngon
Ct chichi LTN bb vh xayda dracula
Có bông tai csdb glt1 15%hp
Chỉ số ổn dư 3ty4 tn
SKill77777756 nt 73% trói dư 23n
ối acc ngon múc nhanh

MS 3579

750,000 VNĐ
SV4
Nm sm 17ty9 nv xên con 5
Đệ Nm 10ty5 kame7 tdhs ngon
Ct ad13 vh bông tai glt2 x1pgg
Chỉ số ổn nt 30% laze
SKill77611302 dư 20ty tn
ối acc ngon múc nhanh

MS 3604

800,000 VNĐ
SV4
Xd sm 13ty7 nv xbh2
Đệ Td 3ty7 kame7 tdhs ngon
Ct dracula vh ad19 so2 fide3 ad13
Có bông tai glt2 như hình
Skill77772355 dư 2ty6 tn
ối acc ngon múc nhanh

MS 3572

700,000 VNĐ
SV3
Nm sm 16ty1 nv xên con 3
Đệ Td 1ty8 atm7 tdhs ngon
Ct ad20 thần vũ trụ ad13 như hình
Có bông tai csdb glt2 tv
SKill77777656 dư 2ty4 tn
ối acc ngon múc nhanh

MS 3540

600,000 VNĐ
SV1
Xd sm 2ty3 nv mdd
Đệ Xd 2ty6 kame7 ttnl ngon
Ct buma ad13 bông tai như hình
Skill77731044
acc này úp đệ phê vãi

MS 3531

700,000 VNĐ
SV1
Xd sm 3ty nv số 4
Đệ Td 1ty7 atm7 tdhs7 ngon
Ct dracula vh tdt bông tai thú víp
Skill77751013 tặng gag da
ối acc ngon múc nhanh

MS 3527

800,000 VNĐ
SV7
Nm sm 40ty1 nv 7 đứa con xên
Đệ Nm 4ty4 atm7 ttnl2
Ct xencon ad13 vh bông tai glt2 10%vàng tv
Skill77727724 nt 26% đẻ trứng
ối acc ngon múc nhanh

MS 3524

700,000 VNĐ
SV4
Xd sm 15ty5 nv 7 đứa con xên
Đệ Xd 11ty9 kame7 ttnl ngon
Ct ad13 vh bông tai glt2 10%hp
Skill77773655 dư 4ty7 tn
ối acc ngon múc nhanh

MS 3521