700,000 VNĐ
SV6
Namec 12tỷ2, NV Póc
Đệ tử 5tỷ2, Kame7, TTNL1
Bông tai, Thú cưỡi VIP, GLT2, PGG
CT Xên con, Đracula hút máu,...
Skill 77777666, Skill ngon vip max
Nội tại SM+TN 24%

MS 6898

600,000 VNĐ
SV2
Trái đất 19tỷ2, NV Xên bọ hung cấp 1
Đệ tử 7tỷ9, Atm7, TTNL1
Bông tai, CT Android13, vô hình, GLT2,..
Skill 77777666, Skill ngon cày đệ ok

MS 6890

600,000 VNĐ
SV3
Namec 11tỷ7, NV Póc
Đệ tử 2tỷ5, Atm7, TDHS1
Bông tai, CT Đracula hút máu, GLT2,..
Skill 75607414, Acc rẻ chơi hè

MS 6889

1,000,000 VNĐ
SV6
Namec 40tỷ2, NV Pui Pui
Đệ tử 40tỷ2, Kame7, TDHS1
Bông tai, CApsule đặc biệt, GLT2, x6PGG
CT Xên con, Bông băng, Android13,...
Skill 77777666, Skill vip max
Nội tại ổn, Acc ngon úp đệ phê

MS 6887

550,000 VNĐ
SV1
Xayda 19tỷ7, NV Xên con cấp 3
Đệ tử 5tỷ1, Atm7, TDHS1
Bông tai, CT Android13, Vô hình
Skill 77771355, Acc rẻ cày ổn

MS 6882

800,000 VNĐ
SV3
Xayda 40tỷ, NV Pui Pui
Đệ tử 32tỷ, Atm7, TDHS1
Bông tai, Thú cưỡi VIP,
CT Đracula hút máu, Android13,..
Skill 77777666, Skill vip khỉ max
Nội tại Biến khỉ 14% ST

MS 6881

600,000 VNĐ
SV1
Trái đất 3tỷ6, NV Số 4
Đệ tử 3tỷ6, Atm7, TDHS1
Bông tai, Capsule đặc biệt
CT Android13, Xên con, Vô hình
Skill 77771444, Acc rẻ cày ngon

MS 6872

600,000 VNĐ
SV2
Trái đất 1tỷ5, NV Số 4
Đệ tử 1tỷ6, Kame7, TDHS1
Bông tai, Capsule đặc biệt,
CT đracula hút máu, Android13,..
Skill 77772044, Acc rẻ chơi hè

MS 6865

750,000 VNĐ
SV4
Xayda 40tỷ, NV 7 đứa con Xên
Đệ tử 25tỷ8, Atm7, TDHS1
Bông tai, Thú cưỡi VIP, GLT2 3s, x3PGG
CT Yardrat, Đracula hút máu, vô hình,...
Skill 77777566, Skill vip khỉ max
Nội tại Tự nổ 45% , Acc ngon nhiều CT
Tặng 2 sét HP (8 món 15%)

MS 6852

700,000 VNĐ
SV4
Xayda 27tỷ5, Nv Siêu bọ hung
Đệ tử 18tỷ, Atm7, TTNL1
Bông tai, Thú cưỡi VIP, GLT2 3s, x4355BK
CT Android13, Đracula hút máu,..
Skill 77775465, Skill vip khỉ max
Nội tại ổn, Acc ngon cày đã

MS 6851

800,000 VNĐ
SV7
Namec 40tỷ, NV Pui Pui
Đệ tử 10tỷ9, Atm7, TTNL1
CT Bông Băng, Đracula hút máu,..
Skill 77777766, Skill vip ngon max
Nội tại Khiên 29%, Acc nhiều CT

MS 6837

500,000 VNĐ
SV2
Namec 25tỷ3, NV Xên con cấp 5
Đệ tử 1tỷ5, Atm7, TDHS1
Bông tai, Thú cưỡi VIP, GLT2
CT Android13, Thượng đế
Skill 77747555, Skill vip max
Acc chơi ok, cày đệ ổn

MS 6835

1,000,000 VNĐ
SV1
Xayda 40tỷ, NV 7 đứa con Xên
Đệ tử 27tỷ, Kame7, TDHS1
Bông tai, Capsule đặc biệt, Thú cưỡi VIP,...
CT Yardrat, Xên con, Frost3,...AVT VIP,..
Skill 77777676, Skill vip khỉ max
Nội tại Atm 13%, Acc xịn nhiều CT

MS 6818

500,000 VNĐ
SV1
Xayda 2tỷ4, NV Số 1
Đệ tử 1tỷ8, Kame5, TDHS1
Bông tai, CT Android13,...
Skill 77741044, Acc rẻ cày đệ ổn

MS 6813

550,000 VNĐ
SV7
Trái đất 11tỷ3, NV Píc
Đệ tử 3tỷ6, Atm7, TDHS1
Bông tai, CT Đracula hút máu,...
Skill 77773555, Skill ngon
Acc rẻ cày đệ tốt

MS 6806

1,000,000 VNĐ
SV6
Namec 31tỷ5, NV Capsule kì bí
Đệ tử 23tỷ1, Kame7, TDHS1
Bông tai, Capsule đặc biệt, Thú cưới VIP,...
CT Android13, LTN, Android19,..
Skill 77777735, Skill vip max ngon
Nội tại ổn, ACc ngon có chỉ số hiếm

MS 6802

600,000 VNĐ
SV6
Xayda 18tỷ3, NV Số 3
Đệ tử 9tỷ5, Kame7, TDHS1
Bông tai, CT Đracula hút máu,...
Skill 77775666, Skill vip khỉ max
Nội tại Khiên 32%, Acc ngon nhiều CT

MS 6801

500,000 VNĐ
SV6
Namec 5tỷ4, NV Số 4
Đệ tử 4tỷ2, Kame3, TDHS1
Bông tai, CT Android13,...GLT2
Skill 77737545, Skill vip max
Acc rẻ úp đệ bao ổn

MS 6800

600,000 VNĐ
SV5
Xayda 11tỷ8, NV Fide cấp 3
Đệ tử 4tỷ5, Atm7, TDHS1
Bông tai, Thú cưới VIP, PGG
CT Đracula hút máu, Sarah 115ng
Skill 77741055, Acc cày ổn
Tặng 2 set 2s trong acc

MS 6795

600,000 VNĐ
SV2
Xayda 11tỷ2, NV Số 3
Đệ tử 9tỷ5, Kame7, TDHS1
Bông tai, CT Android13, Đracula,...
Skill 77771454, Skill vip khỉ max
Nội tại khiên 22%, Acc skill ngon
Tặng 1 rương đồ 2s trong acc

MS 6794

500,000 VNĐ
SV5
Trái đất 891tr, NV Số 4
Đệ tử 1tỷ6, Atm7, TTNL1
Bông tai, CT đracula hút máu,...
Skill 77771212, skill chơi ổn

MS 6784

700,000 VNĐ
SV2
Trái đất 40tỷ, NV Xên con cấp 3
Đệ tử 30tỷ9, Kame7, TDHS1
CT Android13, Vô hình, GLT2,...
Skill 77773235, Acc đệ ngon
Skill ổn cày đệ bao ok

MS 6777

500,000 VNĐ
SV2
Trái đất 8tỷ, NV Póc
Đệ tử 1tỷ8, Atm5, TDHS1
Bông tai, Thú cưỡi VIP, x3PGG
CT Vô hình, Skill 77771444
Acc rẻ cày đệ tốt

MS 6756

500,000 VNĐ
SV4
Namec 5tỷ, NV Android19
Đệ tử 1tỷ9, Kame7, TDHS1
Bông tai, CT Android13, Póc,..
Skill 77731505,Acc cày ổn, chơi ok

MS 6741

600,000 VNĐ
SV3
Trái đất 8tỷ5, NV Số 3
Đệ tử 9tỷ3, Kame7, TDHS1
Bông tai, CT Android13, Vô hình
Skill 77761033, Acc rẻ cày ổn

MS 6740

500,000 VNĐ
SV3
Namec 11tỷ, NV Số 4
Đệ tử 2tỷ, Atm5, TTNL1
Bông tai, CT Android13
Skill 77777556, Skill vip max
Nội tại Demon 10%ST
Acc rẻ đc tặng set hút 45% + găng

MS 6739

600,000 VNĐ
SV6
TRái đất 9tỷ5, NV Píc
Đệ tử 3tỷ3, Kame7, TDHS1
Bông tai, CT Đracula hút máu,...
Skill 77777555, Skill ngon úp đệ ổn
Acc cày ngon chơi hè ok

MS 6738

700,000 VNĐ
SV4
Trái đất 15tỷ7, NV Póc
Đệ tử 8tỷ2, Atm7, TTNL1
Bông tai, CT YArdrat, Đracula,...
Skill 77772636, skill ngon
ACc rẻ cày đệ bao ổn

MS 6735

500,000 VNĐ
SV3
Namec 15tỷ6, NV Android19
Đệ tử 2tỷ8, Kame5, TDHS1
Bông tai, CT Android13, Số 2
Skill 77747757, Skill ngon vip max
Nội tại Sôcôla 52%, ACc skill ngon

MS 6712

500,000 VNĐ
SV5
Xayda 5tỷ7, NV Số 4
Đệ tử 6tỷ4, Atm7, TTNL1
Bông tai, GLT2, Android13
Skill 77652054, Acc cày ok

MS 6708

550,000 VNĐ
SV4
Trái đất 4tỷ6, NV Số 4
Đệ tử 2tỷ, Kame7, TTNL1
Bông tai, Thú cưỡi VIP, PGG
CT Đracula hút máu, Vô hình,...
Skill 77701033, Acc cày tốt

MS 6657

600,000 VNĐ
SV2
Namec 21tỷ8, NV Póc
Đệ tử 4tỷ4, Atm7, TDHS1
Bông tai, CT Vô hình, Android13,...
Skill 77746502, Acc cày đệ ổn

MS 6655

500,000 VNĐ
SV6
Namec 9tỷ4, NV Póc
Đệ tử 2tỷ6, Kame6, TTNL1
Bông tai, Thú cưỡi VIP, GLT2
CT Vô hình, Android13
Skill 73734505, chơi ổn

MS 6651

800,000 VNĐ
SV1
Trái đất 25tỷ8, NV Xên bọ hung cấp 2
Đệ tử 15tỷ3, Atm7, TTNL1
Bông tai, GLT2, CT Yardrat, Vô hình,...
Skill 77771666, Skill ngon úp đệ ok

MS 6640

600,000 VNĐ
SV7
Xayda 5tỷ8, NV Xên con cấp 3
Đệ tử 2tỷ4, Kame7, TTNL1
Bông tai, tặng 2 món kaio hút 20%HP
Skill 77777666, Skill vip khỉ max
ACc skill ngon úp đệ ok

MS 6613

Đã bán
700,000 VNĐ
SV5
Trái đất 20tỷ6, NV Xên bọ hung cấp 1
Đệ tử 20tỷ7, Kame7, TDHS1
Bông tai, GLT2 3s
CT Android20, Android13,..
Skill 77774546, NT DCTT61%
Acc ngon úp đệ bao đã

MS 6608

600,000 VNĐ
SV2
Namec 5tỷ2, NV Số 4
Đệ tử 3tỷ2, Kame7, TDHS1
Bông tai, CT Android15,...
Skill 77717404, Skill vip max
Acc giá rẻ đc tặng găng jean

MS 6604

800,000 VNĐ
SV2
Xayda 26tỷ5, NV Póc
Đệ tử 13tỷ3, Kame7, TTNL1
Bông tai, Capsule đặc biệt
CT Android13, Đracula hút máu,...
Skill 77777556, Skill vip khỉ max
Nội tại Tự nổ 16%, Acc ngon nhiều CT
Cày ổn, úp đệ bao ok

MS 6601

600,000 VNĐ
SV3
Namec 14tỷ2, NV Póc
Đệ tử 9tỷ1, Kame7, TTNL7
Bông tai, GLT2, Thú cưỡi VIP
CT Đracula hút máu, Android13,...
Skill 77767645, Skill vip max
Nội tại Khiên 23%, Acc ngon, skill ngon

MS 6599

500,000 VNĐ
SV2
Namec 2tỷ6, NV Số 4
Đệ tử 3tỷ3, Atm7, TTNL1
Bông tai, CT Thỏ (123n), LTN 131n,...
Skill 77717423, Skill vip max
Acc cày đệ tốt, chơi ổn

MS 6592