600,000 VNĐ
SV2
Td sm 5ty nv số 4
Đệ Td 8ty4 kame7 tdhs ngon
Ct ad13 bông tai glt2 15%pst thú víp
Skill77770335
acc này úp đệ phê vãi

MS 5179

600,000 VNĐ
SV4
Td sm 3ty8 nv xen con 1
Đệ Td 4ty1 kame3 tdhs ngon
Ct dracula yadat vh ad19 ad13
Có bông tai thú víp như hình
Skill77741024 tặng gag da
acc ổn ae cày ngon

MS 5176

800,000 VNĐ
SV3
Xd sm 40ty nv 7 đứa con xên
Đệ Nm 21ty4 kame7 ttnl ngon
Ct dracula vh so2 ad14 bb như hình
Có bông tai thú víp csdb
Skill77777666 nt 21% khiên
Tặng sét tnsm 2s sét hp 3s
ối acc ngon múc nhanh

MS 5166

800,000 VNĐ
SV6
Xd sm 40ty nv 7 đứa con xên
Đệ Xd 33ty8 kame7 ttnl ngon
Ct dracula vh frost1 bông tai glt2
Skill77777755 nt 14% biến hình
ối acc ngon múc nhanh

MS 5163

800,000 VNĐ
SV2
Td sm 24ty2 nv xbh2
Đệ Xd 20ty kame7 ttnl ngon
Ct dracula yadat vh ở dơ ad20 x2 ad13 so2 so3
Có bông tai glt2 thú víp
Skill77772334 nt 10% dragon
ối acc ngon múc nhanh

MS 5162

750,000 VNĐ
SV1
Xd sm 31ty7 nv sbh
Đệ Td 7ty8 atm7 tdhs ngon
Ct dracula LTN so2 ad13 vh fide2
Có bông tai glt1 10%hp
Skill77777756 nt 14% galick
ối acc ngon múc nhanh

MS 5146

550,000 VNĐ
SV4
Xd sm 12ty2 nv póc
Đệ Td 11ty4 kame7 ttnl4
Ct dracula ad13 bông tai như hình
Skill77754044 dư 3ty6 tn
acc có bông tai quá ok

MS 5108

750,000 VNĐ
SV7
Nm sm 40ty5 nv 7 đứa con xên
Đệ Xd 25ty5 kame7 ttnl ngon
Ct yadat bb vh ad13 như hình
Có bông tai csdb glt2 x1pgg
SKill77717201 dư 12ty6 tn
ối acc ngon múc nhanh

MS 5087

550,000 VNĐ
SV2
Nm sm 10ty9 nv póc
Đệ Td 2ty6 atm7 ttnl ngon
Ct dracula ad20 ad13 so2
Có bông tai glt1 1s như hình
Skill77757546 dư 39tr vàng
acc ổn ae cày ngon

MS 5085

500,000 VNĐ
SV2
Nm sm 4ty1 nv số 4
Đệ Td 1ty5 kame7 ttnl ngon
Ct ad13 bông tai glt2 như hình
Skill77716405
acc này úp đệ phê vãi

MS 5080

750,000 VNĐ
SV6
Nm sm 40ty4 nv 7 đứa con xên
Đệ Td 30ty2 kame7 tdhs ngon
Ct dracula xen3 bb vh ad13 như hình
Có bông tai thú víp glt1 10% ki
SKill77777714 nt 74% socola
Tặng 8 món ki 15%
ối acc ngon múc nhanh

MS 5078

750,000 VNĐ
SV5
Trái đất 21 tỉ NV diệt 7 đứa con của Xên
CT : bông băng , Yardrat , vô hình, AD13 , tặng 1 set 15% TN&SM
Đệ 16 tỉ 4 ATM7 TDHS1
Skill 77771162 NT DCTT +63%ST Dư 7 tỉ TN

MS 5075

650,000 VNĐ
SV3
Xayda 11 tỉ 9 NV diệt Xên con c3
CT : Cell con , Dra hút máu , AD13 . . . tặng 76 ngọc , GTLc2 10%HP
Đệ 4 tỉ 1 ATM7 TDHS1
Skill 77772365 NT biến hình +8%ST

MS 5070

500,000 VNĐ
SV5
Xayda 4 tỉ NV diệt 04
CT : chichi , Dra hút máu
Tặng quần 15%HM + găng
Đệ XỊN 2 tỉ Kame5 TDHS1
Skill 77751023 Dư 365tr TN

MS 5064

500,000 VNĐ
SV2
Xayda 1 tỉ 2 NV diệt 04
CT : AD13 . . .
Đệ 1 tỉ 5 Kame7 TDHS1
Skill 77732044 Dư 110tr TN

MS 5053

650,000 VNĐ
SV3
TRái đất 15 tỉ NV diệt Póc
CT : vô hình , AD13
Đệ 10 tỉ 3 Kame7 TDHS1
Skill 77771523 NT DCTT +67% ST Dư 4 tỉ 7 TN

MS 5045

750,000 VNĐ
SV6
Xayda 39 tỉ 2 NV XBH
CT : LTN , Dra hút máu , AD13 . . . tặng 109 ngọc đồ set vàng 50%
Đệ 25 tỉ 8 kame7 TDHS1
Skill 77775456 NT vàng rơi +166%

MS 5007

750,000 VNĐ
SV7
Xayda 19 tỉ 7 NV XBH
Cải trang Dra hút máu , Cell 3 , vô hình . . .
Đệ 2 tỉ 4 ATM7 TDHS7
Skill Full 7 NT ATM15%

MS 5032

500,000 VNĐ
SV5
Xayda 14 tỉ sức mạnh
Nhiệm vụ diệt 7 đứa con của Xên
Cải trang như hình có Dra hút máu , Yardrat , vô hình , AD13 , GTLc1 5%HP
Đệ 2 tỉ 9 sức mạnh ATM1 KOK1
Skill 77777666 NT vàng rơi +188% DƯ 12 tỉ TN

MS 5025

650,000 VNĐ
SV7
Namec 10 tỉ sức mạnh
Nhiệm vụ diệt Xên bọ hung hoàn thiện
Cải trang như hình có Dra hút máu , AD13
Đệ VIP 5 tỉ 2 sức mạnh Kame7 TDHS1
Skill 77777646 Dư 19 tỉ 6 TN

MS 5022

700,000 VNĐ
SV6
Xayda 16 tỉ 6 sức mạnh
Nhiệm vụ diệt Xên con c8
Cải trang như hình có Dra hút máu , AD13 ,
Đệ 6 tỉ 4 sức mạnh Kame7 TTNL3
Skill 77771274 NT đấm galick +15%ST DƯ 5 tỉ TN

MS 5019

650,000 VNĐ
SV2
Namec 18 tỉ sức mạnh
Nhiệm vụ diệt Fide c2
Cải trang như hình
Đệ VIP 7 tỉ 8 sức mạnh Kame7 TDHS1
Skill 77747645 NT Makankosappo +19% tốc độ hồi phục Dư 140tr TN

MS 5014

550,000 VNĐ
SV1
Nm sm 3ty3 nv số 3
Đệ Xd 2ty2 kame7 tdhs ngon
Ct ad13 bông tai csdb x1pgg
Skill77747534
acc này úp đệ phê vãi

MS 4961

750,000 VNĐ
SV3
Xd sm 10ty7 nv xbh1
Đệ Xd 2ty4 kame7 ttnl ngon
Ct dracula bông tai như hình
Skill77731042 dư 2ty7 tn dư 36n
ối acc ngon múc nhanh

MS 4933

550,000 VNĐ
SV5
TD sm 6ty1 nv tdt
Đệ Nm 3ty6 atm7 tdhs ngon
Ct fide3 vh ad13 bông tai glt2
Skill77761034 tặng gag bac 2 món 15%hm nm
acc này úp đệ phê vãi

MS 4924

650,000 VNĐ
SV1
Td sm 9ty1 nv xen con 3
Đệ Xd 5ty1 atm7 tdhs ngon
Ct ad20 vh ad13 bông tai csdb tv glt2 2s
Skill77773555 dư 1ty tn
ối acc ngon múc nhanh

MS 4890

550,000 VNĐ
SV7
Nm sm 1ty6 nv xencon 3
Đệ Nm 1ty5 atm7 tdhs ngon
Ct ad13 dracula bông tai glt2
SKill71711402 dư 1ty9 tn dư 13n
acc này úp đệ phê vãi

MS 4882

500,000 VNĐ
SV7
Nm sm 4ty5 nv xencon 1
Đệ Nm 1ty7 atm7 tdhs ngon
Ct dracula vh ad15 glt1 2 như hình
Skill77757545 dư 25n
acc này úp đệ phê vãi

MS 4846

750,000 VNĐ
SV2
Nm sm 40ty nv king kong
Đệ Xd 4ty8 atm7 tdhs ngon
Ct dracula LTN vh ad13 như hình
Có bông tai x1pgg glt2 thú víp
Skill77737756 nt 28% laze tặng gag kaio
ối acc ngon múc nhanh

MS 4844

500,000 VNĐ
SV6
Nm sm 12ty2 nv king kong
Đệ Nm 1ty5 kame3 ttnl ổn
Ct ad13 so2 bông tai như hình
Chỉ số ổn nt 115% socola
SKill77777634 dư 3ty tn tặng đồ 2s
acc ổn ae cày ngon

MS 4821

650,000 VNĐ
SV1
Xd sm 3ty nv số 4
Đệ Nm 3ty3 kame7 tdhs ổn
Ct dracula xen3 ad13 so3 fide1
Có bông tai glt1 2s như hình
Skill77765044
ối acc ngon múc nhanh

MS 4779

650,000 VNĐ
SV1
Xd sm 11ty7 nv píc
Đệ Xd 11ty kame7 ttnl ngon
Ct dracula vh bông tai như hình
Skill77772255 nt 17% galick
ối acc ngon múc nhanh

MS 4778

650,000 VNĐ
SV6
Nm sm 19ty3 nv ad19
Đệ TD 8ty6 atm7 ttnl ngon
Ct dracula vh ad13 bông tai glt2
SKill77717524 dư 30n
ối acc ngon múc nhanh

MS 4773

750,000 VNĐ
SV7
Nm sm 40ty nv xbh1
Đệ Td 2ty4 atm7 tdhs ngon
Ct dracula ad20 HT vh ad13
Có bông tai x1pgg như hình
SKill77757655 nt 13% tnsm
ối acc ngon múc nhanh

MS 4772

750,000 VNĐ
SV4
Nm sm 40ty nv 7 đứa con xên
Đệ Td 40ty kame7 ttnl ổn
Ct bb vh ad13 bông tai glt2
SKill71716604 dư 4ty5 tn
ối acc ngon múc nhanh

MS 4765

650,000 VNĐ
SV1
Td sm 3ty1 nv số 4
Đệ Td 1ty7 atm7 ttnl ngon
Ct dracula LTN vh bông tai thú víp
Skill77771643 dư 206n
ôi acc ngon múc nhanh

MS 4739

650,000 VNĐ
SV7
Xd sm 26ty7 nv xbh1
Đệ Nm 10ty2 atm7 tdhs ổn
Ct dracula drabula vh ad13
Có bông tai thú víp glt1 10%hp
Chỉ số ổn nt 112% trói tặng x2 gag
SKill77772456 dư 3ty3 tn
ối acc ngon múc nhanh

MS 4723

550,000 VNĐ
SV7
Td sm 3ty4 nv số 4
Đệ Xd 4ty kame7 tdhs ngon
Ct ad13 vh bông tai như hình
Skill77771344 dư 710tr tn
acc này úp đệ phê vãi

MS 4699

650,000 VNĐ
SV5
Xd sm 3ty8 nv số 4
Đệ Nm 3ty1 kame7 tdhs ổn
Ct chichi ad13 bông tai csdb
Skill77771323 dư 23n
ối acc ngon múc nhanh

MS 4697

650,000 VNĐ
SV6
Xd sm 5ty6 nv ad19
Đệ Xd 5ty2 kame7 tdhs ngon
Ct ad13 póc vh glt2 bông tai
SKill77741055 như hình
ối acc ngon múc nhanh

MS 4682