800,000 VNĐ
SV3
Nm sm 40ty2 nv 7 đứa con xên
Đệ Nm 31ty2 atm7 tdhs ngon
Ct chichi bb so2 vh ad13
Có bông tai glt12 x3pgg như hình
Chỉ số ổn nt 13% liên hoàn
SKill72527505 dư 5ty4 tn dư 166n
ối acc ngon múc nhanh

MS 1408

600,000 VNĐ
SV2
Td sm 11ty9 nv póc
Đệ Xd 9ty2 atm3 ttnl
Ct xen3 yadat ad13 ad20 bông tai glt2
Skill77772656
acc ổn ae cày ngon

MS 1399

700,000 VNĐ
SV2
Xd sm 17ty3 nv píc
Đệ Xd 10ty9 atm7 tdhs ngon
Ct ad13 bông tai như hình
SKill77777566 nt 26% huýt dư 7ty4 tn
ối acc ngon múc nhanh

MS 1392

800,000 VNĐ
SV6
Td sm 40ty2 nv 50v cskb
Đệ LTN frost3 xen3 vh như hình
Có bông tai csdb glt12 tv
Skill77773544 nt 72% dctt
ối acc ngon múc nhanh

MS 1386

900,000 VNĐ
SV6
Xd sm 32ty8 nv xbh2
Đệ Xd 19ty8 kame7 tdhs ngon
Ct X2 LTN dracula ad20 vh ad13
Có bông tai csdb glt3 10%hp thú víp
SKill77775566 nt 15% khiên
ối acc ngon múc nhanh

MS 1379

900,000 VNĐ
SV7
TD sm 40ty nv yacon
Đệ Td 40ty kame7 ttnl ngon
Ct dracula vh frost3 bông tai csdb glt12
Skill77773545 nt 78% dctt tặng gag da
ối acc ngon múc nhanh

MS 1371

700,000 VNĐ
SV4
Nm sm 16ty9 nv số 4
Đệ Xd 10ty3 kame7 ttnl2 ngon
Ct dracula xencon ad13 bông tai
SKill77757546 dư 8ty2 tn
ối acc ngon múc nhanh

MS 1368

650,000 VNĐ
SV6
Nm sm 27ty5 nv sbh
Đệ Nm 3ty1 atm3 tdhs ổn
Ct dracula vh ad13 so2 như hình
Có bông tai thú víp
Skill77777666 nt 25% đẻ trứng
Tặng đồ tl như hình
ối acc ngon múc nhanh

MS 1362

500,000 VNĐ
SV3
Nm sm 11ty5 nv ad20
Đệ Xd 358tr atm
Ct ad19 yadat ad13 x1pgg như hình
SKill77777655
acc skill ngon chơi phê

MS 1355

750,000 VNĐ
SV6
Td sm 10ty4 nv xên con 5
Đệ Xd 8ty2 kame7 tdhs ngon
Ct dracula xen3 bông tai thú víp x1pgg
SKill77773455 nt 13% tdhs
ối acc ngon múc nhanh

MS 1354

650,000 VNĐ
SV4
Xd sm 32ty5 nv sbh
Đệ Td 24ty6 kame7 tdhs ngon
Ct ad13 bông tai x2pgg như hình
SKill77777566 nt 15% biến hình
acc này úp đệ phê vãi

MS 1352

800,000 VNĐ
SV2
Nm sm 39ty9 nv 7 đứa con xên
Đệ Xd 19ty6 kame7 tdhs ngon
Ct dracula vh ad13 frost3 so2
Có bông tai glt2 10% ki như hình
SKill77777745 dư 3ty tn
ối acc ngon múc nhanh

MS 1349

700,000 VNĐ
SV2
Nm sm 4ty2 nv số 4
Đệ Td 2ty2 kame7 tdhs ngon
Ct chichi fide3 ad13 bông tai như hình
Skill77733505 tặng x1 3s w tlnm
ối acc ngon múc nhanh

MS 1332

800,000 VNĐ
SV7
Nm sm 16ty3 nv số 4
Đệ Nm 10ty5 kame7 tdhs ngon
Ct xencon TNK ad13 vh ad19 fide1
Có bông tai glt2 3s như hình
Chỉ số ổn nt 44% trị thương
SKill77715604 dư 3ty2 tn
ối acc ngon múc nhanh

MS 1318

700,000 VNĐ
SV3
Xd sm 19ty nv 7 đứa con xên
Đệ Td 4ty2 msk7 tdhs
Ct x2 chichi ad13 bb vh ad14 so1
Có bông tai glt2 10%hp thú víp
SKill77777566 dư 1ty vàng dư 121n
ối acc ngon múc nhanh

MS 1312

800,000 VNĐ
SV6
Xd sm 40ty nv 7 đứa con xên
Đệ Nm 20ty3 atm7 ttnl ngon
Ct dracula ad13 vh fide3 so2
Có bông tai glt2 10%hp như hình
SKill77777766 nt 24% atm
Tặng sét 6% sd nm đồ 9% sd xd
ối acc ngon múc nhanh

MS 1311

600,000 VNĐ
SV2
Nm sm 3ty4 nv số 4
Đệ Td 4ty kame7 tdhs ngon
Ct dracula ad19 ad13 bông tai tv
SKill77724505 dư 44n
acc này úp đệ phê vãi

MS 1262

600,000 VNĐ
SV3
XAYDA 1 tỉ 3 sức mạnh
Nhiệm vụ diệt 03
Cải trang như hình có AD20 , x2 AD13 . . .tặng găng 6%sđ, x2 set hút 15%HP
Đệ 1 tỉ 6 sức mạnh ATM7 TTNL1
Skill 77711034 Dư 540tr TN

MS 1175

600,000 VNĐ
SV4
XAYDA 6 tỉ 4 sức mạnh
Nhiệm vụ diệt Xên con c5
Cải trang như hình có cell 3 , Dra hút máu . . . tặng găng ZL 6%sđ còn 43 ngọc , GTLc2 15%HP
Đệ 2 tỉ 6 sức mạnh Kame3 TDHS1
Skill 77771332

MS 1162

600,000 VNĐ
SV6
NAMEC 2 tỉ 2 sức mạnh
Nhiệm vụ diệt 04
Cải trang như hình có x2 AD13 . . . tặng đồ như hình có ra hút 10% HP
Đệ 1 tỉ 5 sức mạnh Kame7 TTNL1
Skill 77722303 DƯ 147tr TN

MS 1136

600,000 VNĐ
SV4
XAYDA 10 tỉ 3 sức mạnh
Nhiệm vụ diệt Póc
Cải trang như hình có AD20 , Yardrat . . . GTLc1 3% sđ , tặng đồ có găng Kaio 6%sđ , 1 set hút 15%HP
Đệ 15tr sức mạnh
Skill 77774455 NT biến hình +11%ST DƯ 307tr TN

MS 1115+

600,000 VNĐ
SV3
TRÁI ĐẤT 5 tỉ 8 sức mạnh
Nhiệm vụ diệt 04
Cải trang như hình có AD13 , x2 PGG 85 ngày
Đệ 6 tỉ 7 sức mạnh Kame7 TDHS1
Skill 77731032 DƯ 408tr TN

MS 1110

700,000 VNĐ
SV3
Nm sm 4ty8 nv số 4
Đệ Td 4ty7 atm7 ttnl ngon
Ct dracula vh fide2 bông tai
SKill75727544 tặng sét 5 món cả rd 2s tnsm
ối acc ngon múc nhanh

MS 614

700,000 VNĐ
SV2
Xd sm 2ty nv số 4
Đệ Td 1ty7 atm7 tdhs ngon
Ct dracula xayda fide3 usopp
Có bông tai như hình
SKill77711043
ôi acc khủng múc ngay

MS 7022

700,000 VNĐ
SV3
Nm sm 4ty nv số 4
Đệ 1ty5 atm7 tdhs ngon
Ct ad13 có bt glt2 ... như hình
Skill75712304

MS 5180