600,000 VNĐ
SV5
Trái đất 16tỷ2, NV Xên con 8
Đệ tử 5tỷ4, Atm6, TTNL2
Bông tai, Capsule đặc biệt, GLT2
CT Yardrat, Xên con, Android13,..
Skill 77773555, Skill pk ngon
Nội tại DCTT 79%ST Kế
Tặng đồ 2s trong acc

MS 8621

600,000 VNĐ
SV3
Trái đất 7tỷ9, NV Số 4
Đệ tử 5tỷ7,Atm7, TDHS1
Bông tai, CSĐB, Thú cưỡi VIP,
CT Đrabuba, Android13, Vô hình
Skill 77772656, Skill vip PK Ngon
Tặng găng + set hút 55%HP cả rađa

MS 8618 TĐ Ngon

550,000 VNĐ
SV7
Trái đất 10tỷ1, NV Xên bọ hung 1
Đệ tử 5tỷ5, Atm7, TTNL1
Bông tai, CSĐB, Thú cưỡi VIP, GLT2,
CT Đracula, Android19, Android13,..
Skill 77771345, Skill PK Ngon
Nội tại DCTT 133%ST Kế

MS 8614 TĐ Ngon

600,000 VNĐ
SV5
Namec 21tỷ4, NV Siêu bọ hung
Đệ tử 2tỷ8, Kame2, TTNL1
Bông tai, Thú cưỡi VIP, GLT2, PGG
CT Yardrat, Android13, Số 2
Skill 77745505, Skill cày đệ tốt
Nội tại Liên hoàn 15%ST

MS 8613

500,000 VNĐ
SV1
Xayda 11tỷ1, NV Xên con 1
Đệ tử 4tỷ5, KAme7, TTNL1
Bông tai, Android13, PGG, Vô hình
Skill 77741034, Acc rẻ cày ổn
Nội tại Antomic 11%ST

MS 8611

500,000 VNĐ
SV3
Namec 9tỷ1, NV Fide 1
Đệ tử 2tỷ, Atm1, TTNL1
Bông tai, GLT2, x3PGG, Số 3
CT Android13, Vô hình, Thượng đế
Skill 77737655, Skill vip max
Tặng 2 găng + set 24%sđ + set hút 40%HP

MS 8602

600,000 VNĐ
SV3
Trái đất 15tỷ, NV Số 3
Đê tử 12tỷ6, Atm7, TNL1
Bông tai, Thú cưỡi VIP, GLT2
CT Androdi13, Vô hình
Skill 77772445, Skill vip PK tốt
Nội tại DCTT 65%ST Kế

MS 8600 TĐ Ngon

700,000 VNĐ
SV3
Trái đất 29tỷ4, NV 7 đứa con Xên
Đệ tử 23tỷ2, Kame7, TDHS1
Bông tai, CT Vô hình, GLT2,
CT Yardrat, Android13, Brook
Skill 77771545, Skill PK Ngon
Nội tại Cầu Kênh khi 27% tốc hồi
Tặng găng + áo kgv + rađa 6%sđ

MS 8595 TĐ PK Ngon

800,000 VNĐ
SV3
Namec 17tỷ9, NV Xên bọ hung 1
Đệ tử 1tỷ9, Atm7, TTNL1
Bông tai, CSĐB, Thú cưỡi VIP,
CT Thỏ VV, Yardrat, Đracula,..
Skill 77777625, Skill vip max
Nội tại Trị thương 21% tốc hồi

MS 8594 Thỏ VV

500,000 VNĐ
SV3
Namec 8tỷ9, NV Póc
Đệ tử 4tỷ4, Kame7, TTNL1
Bông tai, Android13, Thần vũ trụ, GLT2
Skill 77767756, Skill vip max ngon
Tặng găng zealot + quần 3s 9%Sđ

MS 8592 NM Ngon

500,000 VNĐ
SV7
Trái đất 5tỷ2, NV Số 4
Đệ tử 4tỷ5, Kame7, TTNL1
Bông tai, Thú cưỡi VIP,
Skill 77771334, Skill PK tốt
Tặng găng zealot + đồ hút HP

MS 8583

700,000 VNĐ
SV1
Namec 32tỷ8, NV Píc
Đệ tử 13tỷ3, Kame7, TTNL1
Bông tai, GLT2, x2PGG, CT Số 2
CT Đracula hút máu, Chichi, Android13
Skill 77757656, Skill vip max
Nội tại Khiên năng lượng 35%

MS 8579 NM Ngon

550,000 VNĐ
SV7
Trái đất 18tỷ3, NV Xên hoàn thiện
Đệ tử 3tỷ3, Atm7, TTNL1
Bông tai, CT Xên3, Android13,..
Skill 77771365, Skill pk tốt
Nội tại TDHS 21% hồi - 21% KI

MS 8558 TĐ PK Ổn

550,000 VNĐ
SV2
Trái đất 9tỷ3, NV Android19
Đệ tử 5tỷ4, KAme7, TDHS1
Bông tai, CT Android20, Android13, GLT2
Skill 77777555, Skill vip PK Ngon

MS 8557 TĐ PK Ngon

600,000 VNĐ
SV7
Xayda 8tỷ2, NV Xên bọ hung 2
Đệ tử 8tỷ5, KAme7, TTNL1
Bông tai, Thú cưỡi VIP, GLT2, PGG
CT Đracula, Vô hình, Số 2, Số 3, Android13
Skill 77775555, skill vip khỉ max
ACc xd ngon úp đệ tốt

MS 8554 XD Ngon

500,000 VNĐ
SV6
Namec 6tỷ, NV Póc
Đệ tử 2tỷ2, Kame5, TTNL1
Bông tai, GLT2, PGG, CT Số 2
CT Đracula hút máu, Android13
Skill 77717635, Skill vip max
ACc nm ngon cày được

MS 8553

600,000 VNĐ
SV4
Trái đất 10tỷ5, NV Póc
Đệ tử 7tỷ2, Kame7, TDHS1
Bông tai, Thú cưỡi VIP, Vô hình
CT Đracula hút máu ,Android13
Skill 77773554, Skill PK tốt
Nội tại khiên 31% tốc hồi
Tặng quần Tính ấn + rađa

MS 8551 TĐ Ổn

700,000 VNĐ
SV2
Trái đất 29tỷ5, NV Xên Bọ hung 1
Đệ tử 40tỷ, KAme7, TTNL1
Bông tai, GLT2, x2PGG, Số 2
CT Đracula, Vô hình, Android14
Skill 77777555, Skill vip PK tốt
Nội tại Thôi miên 87%ST Kế

MS 8550 TĐ Ngon

500,000 VNĐ
SV7
Trái đất 2tỷ8, NV Píc
Đệ tử 2tỷ9, Atm7, TTNL1
Bông tai, GLT2, CT Vô hình, Số 3
CT Chichi 58n, Android13, Số 2
Skill 77771334, Skill PK Ngon

MS 8544 TĐ Cày Ổn

700,000 VNĐ
SV6
Xayda 40tỷ, NV 7 đứa con xên
Đệ tử 20tỷ4, Kame7, TDHS1
Bông tai, Thú cưỡi VIP, GLT1 3s
CT Bông băng, Xên3, Android13,..
Skill 77773546, Skill vip khỉ max
Nội tại Chí mạng HP < 35%
Tặng găng + viên 3s trong acc

MS 8536 XD Xịn

500,000 VNĐ
SV2
Namec 7tỷ, NV Xên con 3
Đệ tử 1tỷ8, Atm3, TTNL1
Bông tai, CT Android20, Android15,..
Skill 77777646, Skill vip max
Tặng găng 9%sđ + đồ trong acc

MS 8535

600,000 VNĐ
SV5
Xayda 21tỷ8, NV Xên con 1
Đệ tử 5tỷ3, Atm7, TTNL1
Bông tai, Thú cưỡi VIP, GLT2, Số 2
CT Đracula, Vô hình, Android13,..
Skill 77772555, Skill vip khỉ max
Nội tại Trói 64%ST Kế
Tặng 3 món hút 15%HP

MS 8533 XD Ngon

700,000 VNĐ
SV2
Xayda 26tỷ9, NV Xên bọ hung 1
Đệ tử 17tỷ1, Kame7, TDHS1
Bông tai, CT Android13, Số 3, Số 2
CT Xên3, Android20, AVT Cadic ss1
Skill 77777566, Skill vip khỉ max
Nội tại đấm Galick 7%ST
Tặng set 45%HP + rađa 6%sđ

MS 8531 XD Xịn

500,000 VNĐ
SV3
Trái đất 2tỷ2, NV Số 4
Đệ tử 1tỷ7, Kame6, TDHS1
Bông tai, CT Đracula, Vô hình
Skill 77711024, Acc rẻ cày tốt

MS 8517

500,000 VNĐ
SV6
Trái đất 3tỷ4, NV Android19
Đệ tử 2tỷ5, Kame7, TTNL1
Bông tai, CT Đracula, Android13
Skill 77771423, Skill PK ngon
ACc cày ngon giá học sinh

MS 8503

700,000 VNĐ
SV6
Trái đất 31tỷ8, NV Póc
Đệ tử 7tỷ1, Kame7, TTNL1
Bông tai, GLT2, CT Yardrat, Xên3,..
Skill 77771546, Skill PK ngon
Nội tại DCTT 79%ST Kế

MS 8500 TĐ PK Phê

600,000 VNĐ
SV2
Namec 2tỷ7, NV Số 4
Đệ tử 3tỷ3, KAme7, TDHS1
Bông tai, CT x2Android13,
Skill 77727444, Skill vip max
Tặng 3 găng + 2 rađa hút 10%HP

MS 8498 NM ổn

500,000 VNĐ
SV5
Trái đất 4tỷ9, NV Fide 1
Đệ tử 2tỷ3, Kame7, TTNL1
Bông tai, Thú cưỡi VIP, Android13
Skill 77771344, Skill PK ngon
Acc rẻ cày đệ ngon giá học sinh

MS 8494 TĐ Ngon

500,000 VNĐ
SV3
Namec 10tỷ6, NV Số 3
Đệ tử 1tỷ9, Kame6, TTNL1
Bông tai, Android13, Số 2, Usop
Skill 77734504, Cày đệ tốt
Nội tại Sôcôla 72%ST Kế
Acc rẻ chơi tết giá học sinh

MS 8463

700,000 VNĐ
SV6
Xayda 10tỷ, NV King Kong
Đệ tử 9tỷ5, Kame6, TTNL1
Bông tai, AVT Vip, x6PGG, Vô hình
CT Yardrat, Bông băng, Android13
Skill 77761041, Skill cày tốt
Acc xd ngon úp đệ được giá rẻ

MS 8454 XD Ngon

600,000 VNĐ
SV4
Xayda 11tỷ, NV Xên bọ hung 1
Đệ tử 1tỷ5, Atm7, TTNL1
Bông tai, thú cưỡi VIP, GLT1 2s, x3PGG
CT Yardrat, Đracula, Android19, Hợp thể,..
Skill 77777666, Skill vip khỉ max
Nội tại Biến hình 9%Sát thương
Tặng 4 món 15%HP + rađa 10%HP

MS 8425 XD xịn

600,000 VNĐ
SV4
Xayda 18tỷ4, NV Xên bọ hung 1
Đệ tử 3tỷ3, Kame7, TTNL1
Bông tai, CT Android13, GLT2
CT Android20, Vô hình, BK1355
Skill 77777466, Skill vip khỉ max
Nội tại Huýt sáo 19% tốc hồi
Tặng găng kaio + set 70%PST cả rađa

MS 8413 XD Ngon

600,000 VNĐ
SV2
Trái đất 25tỷ5, NV Póc
Đệ tử 10tỷ1, Atm7, TTNL1
Bông tai, GLT2, Đracula, Fide3,..
Skill 77777544, Skill PK Ngon
Nội tại Khiên năng lượng 30%

MS 8392 TĐ Ngon

700,000 VNĐ
SV5
Xayda 18tỷ8, NV Xên con 5
Đệ tử 4tỷ1, Kame7, TDHS1
Bông tai, CT Số 3, Số 4, Android13
CT đracula hút máu, Vô hình
Skill 77777776, Skill vip khỉ max
Nội tại Biến hình 15%ST
Tặng găng 15%HP + set 45%PST cả rađa

MS 8390 XD Ngon, Đệ Xịn

500,000 VNĐ
SV3
Xayda 4tỷ5, NV Fide 1
Đệ tử 5tỷ1, Atm7, TTNL1
Bông tai, CT Hợp thể, GLT2, Android13
CT Đracula hút máu, Frost3, Ginyu,..
Skill 77771455, Skill vip khỉ max

MS 8375

600,000 VNĐ
SV5
Xayda 12tỷ7, NV Robot sát thủ
Đệ tử 8tỷ4, KAme7, TDHS1
Bông tai, Thú cưỡi VIP, Android13, Xên con
Skill 77772656, Skill vip khỉ max
Nội tại Khiên năng lượng 42% tốc hồi
Tặng găng kaio + 3 món 15%PST

MS 8366

600,000 VNĐ
SV2
Trái đất 13tỷ7, NV Fide 2
Đệ tử 1tỷ7, Atm7, TDHS1
Bông tai, Capsule đặc biệt, GLT2, x2PGG
CT Đracula hút máu, Android13,...
Skill 77775555, Skill vip PK Ngon
Nội tại Vàng rơi từ quái 115%

MS 8355 TĐ Ngon

550,000 VNĐ
SV2
Namec 29tỷ8, NV Số 3
Đệ tử 3tỷ4, Kame7, TTNL1
Bông tai, Đracula, Android13, Số 2
Skill 77777666, Skill vip max
Nội tại Khiên 16% tốc hồi
Acc rẻ cày đệ ngon, giá tốt

MS 8339 NM Chơi ổn

600,000 VNĐ
SV3
Xayda 26tỷ5, NV siêu bọ hung
Đệ tử 9tỷ5, Atm7, TTNL2
Bông tai, CT Android15, Số 2,
CT Frost3, Đracula hút máu, Số 4
Skill 77777556, Skill vip khỉ max
Nội tại Antomic 12%ST
Tặng set 4 món 15%HP

MS 8306 XD Ngon

650,000 VNĐ
SV7
Xayda 24tỷ9, NV CApsule kì bí
Đệ tử 22tỷ6, Atm7, TTNL1
Bông tai, CT Android13, Vô hình
CT Đracula hút máu
Skill 77777565, Skill vip khỉ max
Nội tại Huýt sáo 36% tốc hồi

MS 8295 XD Ngon