3,500,000 VNĐ
SV1
Td sm 50ty nv 7 đứa con xên
Đệ Xd 40ty2 kame7 ttnl7 ngon
Ct jacky chun quy lão kame thỏ buma frost3 ad20 vh mèo
Có bông tai x2pgg csdb glt3 1s
Chỉ số ổn nt 89% dctt
Skill77775775 dư 1ty1 tn
còn hơn 400 thức ăn có gag huy diet 9% sd
ôi acc khủng múc ngay quá đã

MS 1288

2,000,000 VNĐ
SV1 ACC CHUẨN XỊN
TRÁI ĐẤT 40 tỉ 5 sức mạnh
Nhiệm vụ diệt 7 đứa con của Xên
Cải trang đầy đủ có x2 bunma , yardrat , ở dơ , vô hình , AD20 . . .găng da calic 6%sđ 10%hút HP
Đệ 27 tỉ cùng hệ Kame7 TDHS1
Skill 77774676 NT dịch chuyển tức thời +90% ST đòn kế Dư 206tr TN

MS 1189

4,000,000 VNĐ
SV4 ACC VIP SET NAPPA
XAYDA 43 tỉ 9 sức mạnh
Nhiệm vụ đi theo ôsin
Cải trang saibamen , CT xayda , yardrat , vô hình , Ad20 . . . ĐỒ VIP NHƯ HÌNH , GTLc1 25%Hp
Đệ 46 tỉ Kame7 TTNL1
Skill 77777775 NT tự phát nổ +51% tốc độ hồi phục 2 tỉ 4 TN

MS 1183

2,000,000 VNĐ
SV1 ACC NGON PK TRÙM
TRÁI ĐẤT 40 tỉ sức mạnh
Nhiệm vụ diệt 7 đứa con của Xên
Cải trang như hình có Yardrat , x2 bunma , dra hút máu , vô hình , CT VIP , x2 PGG 49 ngày . . . GTLc2 10%HP
Đệ 23 tỉ 8 sức mạnh ATM7 TTNL2
Skill 77777655 NT dịch chuyển tức thời +142% ST đòn kế

MS 1180

2,500,000 VNĐ
SV5 ACC LÀM ĐỆ NGON
XAYDA 40 tỉ 3 sức mạnh
Nhiệm vụ hạ vua địa ngục Drabura
Cải trang x2 bunma , yardrat , dra hút máu . . . GTLc1 HP20%
Đệ 36 tỉ 9 sức mạnh kame7 TTNL1
Skill 77777766 NT đấm galick +9%ST Dư 442tr TN

MS 1167

2,500,000 VNĐ
SV6 ACC+ĐỒ NGON PK TỐT
XAYDA 40 tỉ sức mạnh
Nhiệm vụ hạ pui pui
Cải trang như hình có yardrat . . . GTLc3 15%HP , đồ có 1 set KH cadich ép chuẩn
Đệ 22 tỉ 2 sức mạnh ATM7 TTNL1
Skill 77776446 NT đấm galick +9% St

MS 1151

3,000,000 VNĐ
SV2 ACC TRÊN CẢ TUYỆT VỜI
NAMEC 49 tỉ 9 sức mạnh
Nhiệm vụ hạ pui pui lần 2
Cải trang đầy đủ có x2 bunma , vô hình , yardrat , ở dơ , ad20 , dra hút máu . . .x2 PGG 76 ngày
Đệ 40 tỉ cùng hệ ATM7 TTNL7
Skill VIP full 7 NT VIP Liên hoàn +11% ST

MS 1122

2,000,000 VNĐ
SV2 ACC NGON QUÁ NHIỀU CT
XAYDA 36 tỉ sức mạnh
Nhiệm vụ diệt Xên bọ hung c2
Cải trang KHÁ NHIỀU bunma , yardrat , ya côn , ct xayda , ở dơ , yardrat , avt vip , cell con , dra hóa đá . . . GTLc1 15%HP
Đệ 3 tỉ 9 ma bư Kame7 TTNL7
Skill VIP 77777755 NT huýt sáo +20% tốc độ hồi phục DƯ 178tr TN

MS 1086

3,500,000 VNĐ
SV2 ACC KHỦNG
XAYDA Full Map
Cải trang x2 Bunma , AVT VIP , ở dơ , Dra hút máu , vô hình , AD20 , CT VIP , CT hợp thể , Yardrat . . .
Tặng đồ như hình , GTLc2 25%HP
Đệ 30 tỉ 2 cùng hệ ATM7 TTNL1
Skill VIP 77777766 NT đấm galick +5% ST

MS 1083 GLT 5S CT NHIỀU

2,500,000 VNĐ
SV2 ACC QUÁ XỊN
XAYDA 18 tỉ sức mạnh
Nhiệm vụ diệt xên bọ hung c2
Cải trang như hình có x2 Bunma , Dra hút máu , AD20 , vô hình . . .
Đệ 14 tỉ 3 sức mạnh Kame7 TTNL7
Skill VIP 77777776 NT VIP trói +100% St đòn kế DƯ 2 tỉ 8 TN

MS 967

3,500,000 VNĐ
SV2 XỊN ( NT VIP 150% dịch )
Trái đất 40 tỉ sức mạnh
Nhiệm vụ hạ Yacon
Cải trang x2 Bunma , yardrat , vô hình , AD20 , Dra , AVT VIP , ở dơ . . .
GTLc3 15%HP
Đệ 36 tỉ 6 cùng hệ VIP ATM7 TTNL1
Skill full 77777777 NT VIP dịch chuyển tức thời +150% ST

MS 863

2,000,000 VNĐ
SV3
Td sm 40ty3 nv 7 đứa con xên
Đệ Nm 40ty kame7 ttnl ngon
Ct x2 thỏ buma LTN x2 fide3 vh ad13 dracula...
Có bông tai csdb glt3 như hình
SKill77771775 nt 86% dctt dư 19n
ôi acc khủng múc ngay x2 thỏ qa víp

MS 726