2,000,000 VNĐ
SV5
Td sm 40ty3 nv 50v csdb
Đệ Nm 40ty atm7 tdhs ngon
Ct x2 thỏ buma xencon yadat ad19 ad20 vh ad13
Có bông tai csdb glt3 như hình
Skill77777555 nt 98% dctt
ôi acc khủng múc ngay x2 thỏ buma

MS 3285

3,000,000 VNĐ
SV1
Xd sm 53ty2 nv yacon
Đệ Xd 43ty7 kame7 tdhs7 ngon
Ct thỏ buma xencon yadat yacon buibui HT drabula mabu ad20 king kong...
Có bông tai csdb vb víp glt1 30%hp glt1 10%hm glt2 10%hp
Chỉ số ổn nt 34% tự sát
Skill77777777 dư 6ty6 tn
ôi acc khủng múc ngay max nhiều ct nha ae skill full

MS 3132

2,300,000 VNĐ
SV2
Nm sm 44ty7 nv sbh
Đệ Xd 36ty3 kame7 tdhs ngon
Ct x2 thỏ buma bb vh drabula chichi
Có bông tai x3pgg glt3 15%hm
Skill77767766 nt 13% liên hoàn
ôi acc khủng múc ngay x2 thỏ buma

MS 3131

2,500,000 VNĐ
SV3
Nm sm 45ty4 nv yacon
Đệ Nm 40ty kame7 tdhs ngon
Ct x2 thỏ buma xen3 drabula yadat bb ở dơ vh frost3 xbt...
Có bông tai csdb glt2 glt3 2s thú víp
Skill77777777 nt 16% đẻ trứng
ôi acc khủng múc ngay x2 thỏ buma

MS 3110

4,500,000 VNĐ
SV5
Xd sm 50ty9 nv pui pui
Đệ Td 47ty7 kame7 ttnl ngon
Ct x2 thỏ buma jackychun quy lão yadat Ct víp ad20 frost3 mabu....
Có bông tai csdb x3pgg glt1 30%hp
Skill77777776 nt 43% khiên ngon
ôi acc khủng múc ngay x2 w hủy diệt mua về chơi luôn phê

MS 3061

2,200,000 VNĐ
SV1
Xd sm 48ty3 nv yacon
Đệ Td 48ty8 kame7 ttnl2 ngon
Ct thỏ buma xencon HT ad13 yadat LTN vh frost3 drabula...
Có bông tai csdb glt2 15%hp như hình
SKill77777777 nt 8% biến hình
ôi acc khủng múc ngay

MS 3022

2,500,000 VNĐ
SV1
Td sm 50ty nv yacol
Đệ Xd 40ty2 atm7 tdhs7 ngon
Ct thỏ buma Ct víp xeoncon ad20 yadat HT bb xbt vh...
Có bông tai csdb glt3 như hình
Skill77777777 nt 70% thôi miên
ôi acc khủng múc ngay có gag hủy diệt áo da 9pt sd

MS 2954

2,300,000 VNĐ
SV1
Xd sm 41ty5 nv sbh
Đệ Xd 40ty9 kame7 ttnl7 ngon
Ct x2 thỏ buma yadat vh frost3 ad20 bb ở dơ...
Có bông tai csdb glt2 15%hp
Skill77777777 nt 144% trói dư 154n
ôi acc khủng múc ngay x2 thỏ buma

MS 2921

2,300,000 VNĐ
SV2
TD sm 40ty nv 7 đứa con xên
Đệ Xd 40ty kame7 ttnl ngon
Ct x2 thỏ buma yadat ad19 vh xen3 frost3
Có bông tai csdb glt3 như hình
SKill77776776 nt 103% dctt dư 27n
ôi acc khủng múc ngay x2 thỏ buma

MS 2865

1,700,000 VNĐ
SV3
Xd sm 40ty6 nv sbh
Đệ Td 38ty9 kame7 ttnl ngon
Ct x2 LTN yadat vh chichi bb ad13 fide3
Có bông tai csdb glt1 25%hp
Skill7777766 nt 55% tự sát
ôi acc khủng múc ngay

MS 2851

2,000,000 VNĐ
SV2
Nm sm 40ty2 nv 7 đứa con xên
Đệ Xd 31ty8 atm7 tdhs ngon
Ct x2 thỏ buma frost3 x2 ad13 vh dracula
Có bông tai csdb glt3 như hình
Skill77717725 nt 15% liên hoàn dư 56n
ôi acc khủng múc ngay x2 thỏ buma

MS 1915

1,500,000 VNĐ
SV2
Xd sm 27ty5 nv 7 đứa con xên
Đệ Td 12ty7 kame7 tdhs ngon
Ct x2 thỏ buma ad13 vh so2 như hình
Có bông tai glt2 10% hp
SKill77771646 nt 12% atm
Tặng sét hp 15% rada 10%hp
ôi acc khủng múc ngay

MS 1453

1,500,000 VNĐ
SV3
Xd sm 40ty nv pui pui
Đệ Xd 15ty5 atm7 ttnl ngon
Ct x2 thỏ buma xen3 bb chichi vh ad20 avt 19%hp
Có bông tai glt1 15% hp
Chỉ số ổn nt 40% huýt sáo
Skill77777734 dư 6ty1 tn
ôi acc khủng múc ngay

MS 1452

2,000,000 VNĐ
SV5 ACC LÀM ĐỆ NGON
XAYDA 40 tỉ 3 sức mạnh
Nhiệm vụ hạ vua địa ngục Drabura
Cải trang x2 bunma , yardrat , dra hút máu . . . GTLc1 HP20%
Đệ 36 tỉ 9 sức mạnh kame7 TTNL1
Skill 77777766 NT đấm galick +9%ST Dư 442tr TN

MS 1167

2,000,000 VNĐ
SV2 ACC TRÊN CẢ TUYỆT VỜI
NAMEC 49 tỉ 9 sức mạnh
Nhiệm vụ hạ pui pui lần 2
Cải trang đầy đủ có x2 bunma , vô hình , yardrat , ở dơ , ad20 , dra hút máu . . .x2 PGG 76 ngày
Đệ 40 tỉ cùng hệ ATM7 TTNL7
Skill VIP full 7 NT VIP Liên hoàn +11% ST

MS 1122

1,500,000 VNĐ
SV2 ACC NGON QUÁ NHIỀU CT
XAYDA 36 tỉ sức mạnh
Nhiệm vụ diệt Xên bọ hung c2
Cải trang KHÁ NHIỀU bunma , yardrat , ya côn , ct xayda , ở dơ , yardrat , avt vip , cell con , dra hóa đá . . . GTLc1 15%HP
Đệ 3 tỉ 9 ma bư Kame7 TTNL7
Skill VIP 77777755 NT huýt sáo +20% tốc độ hồi phục DƯ 178tr TN

MS 1086

1,500,000 VNĐ
SV2 ACC QUÁ XỊN
XAYDA 18 tỉ sức mạnh
Nhiệm vụ diệt xên bọ hung c2
Cải trang như hình có x2 Bunma , Dra hút máu , AD20 , vô hình . . .
Đệ 14 tỉ 3 sức mạnh Kame7 TTNL7
Skill VIP 77777776 NT VIP trói +100% St đòn kế DƯ 2 tỉ 8 TN

MS 967