2,300,000 VNĐ
SV7
Xayda 50tỷ6, NV Drabuba
Đệ tử 46tỷ2, KAme7, TTNL3
Bông tai, CSĐB, Thú cưỡi VIP, PGG,
CT x2Thỏ VV, Yardrat, Frost3,..
Skill 77777767, Skill vip khỉ max
Nội tại Tự phát nổ 39% tốc hồi
Tặng găng hút 15%HP + GLT1 5s

MS 8603 XD 2 Thỏ VV + GLT1 5s

2,500,000 VNĐ
SV5
Xayda 40tỷ2, NV Yacôn
Đệ tử 40tỷ2, Atm7, TTNL4
Bông tai, CSĐB, Thú cưỡi VIP, GLT1 4s, PGG
CT x2Thỏ , Yardrat, Frost3, Bông băng, Xên3,..
Skill 77777777, Skill vip khỉ max , skill full
Nội tại Đấm galick 11% sát thương
Acc ngon nhiều CT VV, Skill full

MS 8510 2 Thỏ VV + XD Quá Ngon

2,000,000 VNĐ
SV2
Trái đất 40tỷ9, NV 7 đứa con XÊn
Đệ tử 37tỷ8, Atm7, TDHS1
Bông tai, CSĐB, GLT3 2s, CT Xên3
CT x2Thỏ , Yardrat, Frost3, Hợp thể,..
Skill 77777666, Skill vip PK Phê
Nội tại SMTN +8% đánh quái
Tặng găng + áo +quần KGV + viên 3s

MS 8393 2 Thỏ VV + TĐ Xịn

3,500,000 VNĐ
SV1
Xayda 53tỷ2, NV Yacôn
Đệ tử 43tỷ7, KAme7, TDHS7
Bông tai, Capsule đặc biệt, GLT1 6s, Ván bay VIP
CT Thỏ VV, Yardrat, Bông băng, Saibamen,...
Skill 77777777, Skill vip khỉ max, Skill full
Nội tại Tự phát nổ 34% tốc hồi
Tặng 6 món 3s 15%HP, CT Nhiều VV Hết

MS 8320 XD VIP + Thỏ VV + GLT1 6S

2,500,000 VNĐ
SV2
Xayda 40tỷ, NV Siêu bọ hung
Đệ tử 37tỷ5, Kame7, TTNL1
Bông tai, Capsule đặc biệt, GLT2 4s
CT x2Thỏ VV, Bông băng, Yardrat,...
Skill 77777777, Skill vip max full
Nội tại Trói 150%ST Kế
Acc XD ngon nhiều CT VV

MS 8283 2 Thỏ VV

2,000,000 VNĐ
SV5
Trái đất 41tỷ1, NV Yacôn
Đệ tử 40tỷ3, KAme7, TDHS1
Bông tai, Thú cưỡi VIP, GLT3, GLT2
CT x2thỏ VV, Bông băng, Xên3,..
Skill 77777556, Skill PK Vip
Nội tại Dịch chuyển tức thời 84%ST

MS 8183 2 Thỏ VV + PK Ngon

2,000,000 VNĐ
SV1
Trái đất 40tỷ, NV 7 đứa con Xên
Đệ tử 11tỷ8, Atm7, TTNL3
Bông tai, Capsule đặc biệt, GLT3
CT x2Thỏ vv, Bông băng, LTN,..
Skill 77777775, Skill vip max full
Nội tại Dịch chuyển tức thời 81%ST
Acc ngon nhiều CT , Skill pk đã

MS 7739 +2 Thỏ VV

3,500,000 VNĐ
SV5
Namec 20tỷ5, NV Xên con cấp 1
Đệ tử ss có tương lai
Bông tai, Capsule đặc biệt, GLT3, x2PGG
CT Đracula hút máu, Android13,..
Skill 77717713, Skill vip max
Nội tại Masenko 12%ST
Acc ngon tặng set picolo daimao, Set picolo 4 món như hình

MS 7158 Có Sét Kích Hoạt