1,200,000 VNĐ
SV3
TD sm 40ty nv píc
Đệ Td 30ty3 kame7 tdhs ngon
Ct thỏ buma vh ad19 dracula yadat ở dơ bb
Có bông tai glt2 10% pst
ôi acc khủng múc ngay

MS 5183

1,000,000 VNĐ
SV2
Xd sm 39ty9 nv sbh
Đệ Xd 32ty kame7 tdhs ngon
Ct xencon thỏ buma yadat frost3 ad13
Có bông tai glt2 glt1 10%hp
Skill77777766 dư 33n
ối acc ngon múc nhanh

MS 5168

1,000,000 VNĐ
SV5
Xd sm 40ty nv 7 đứa con xên
Đệ Xd 40ty kame7 ttnl ngon
Ct xencon yadat bb ad13 ad20 bb dracula...
Có bông tai csdb glt2 15%hp
Skill77777777 nt 37% khiên
ối acc ngon múc nhanh

MS 5152

1,500,000 VNĐ
SV7
Xd sm 45ty9 nv sbh
Đệ Nm 45ty7 kame7 tdhs ngon
Ct HT xencon frost3 bb fide3 so1
Có bông tai glt1 10%hp
Chỉ số ổn nt 50% khiên
Skill77777667 dư 4ty8 tn
ôi acc khủng múc ngay

MS 5134

1,500,000 VNĐ
SV1
Td sm 7ty9 nv fide1
Đệ Td 4ty3 atm7 ttnl4 ngon
Ct x2 thỏ buma dracula xencon xen1 mèo
Có bông tai csdb glt2 10%hp như hình
Skill77774775 dư 1ty5 tn dư 312n
ôi acc khủng múc ngay

MS 5104

1,000,000 VNĐ
SV7
ACC CHƠI HÈ PHÊ
Xayda 40 tỉ NV TT capsule
Cải trang Yardrat , Cell con , Dra hút máu , vô hình . . .
Đệ 27 tỉ 9 Kame 7 TTNL2
Skill 77777566 NT biến hình +13% ST

MS 5034

1,000,000 VNĐ
SV5
Namc 40ty4 Acc VIP
Nhiệm vụ tiêu diệt Siêu bọ hung
Đệ 40 tỉ ATM7 TDHS1
Cải trang như hình có cell con , vô hình ,chichi , x4 PGG , GTLc2 3s
Skill 77777656 NT liên hoàn +7% ST Dư 1 tỉ 1 TN

MS 4985