1,000,000 VNĐ
SV2
Td sm 31ty9 nv 7 đứa con xên
Đệ Xd 40ty1 kame7 tdhs ngon
Ct dracula HT ad20 yadat xen3 frost3 vh mèo
Có bông tai thú víp như hình
Chỉ số ổn nt 66% dctt
SKill77771555 dư 9ty7 tn dư 51n
ối acc ngon múc nhanh

MS 1382

1,200,000 VNĐ
SV1
Xd sm 40ty1 nv 7 đứa con xên
Đệ Xd 12ty9 atm7 tdsh ngon
Ct thỏ buma HT dracula ad13 vh bb ad20
Có bông tai csdb glt2 15%hp tv
SKill77777766 nt 150% trói dư 64n
ôi acc khủng múc ngay

MS 1370

1,000,000 VNĐ
SV1
Td sm 36ty9 nv xbh1
Đệ Xd 12ty5 atm7 ttnl ngon
Ct thỏ buma ad13 vh xen3 dracula fide3..
Có bông tai x1pgg tv glt2 10% hp
SKill77777566 nt 42% khiên dư 11n
Tặng đồ hp xd td 15%
ối acc ngon múc nhanh

MS 1361

1,000,000 VNĐ
SV7
Td sm 40ty4 nv 7 đứa con xên
Đệ Xd 40ty kame7 ttnl ngon
Ct dracula xencon vh bb so2 bông tai
SKill77772655 nt 90% dctt
ối acc ngon múc nhanh

MS 1338

1,000,000 VNĐ
SV5
Td sm 35ty3 nv 50v cskb
Đệ Xd 33ty3 atm7 ttnl ngon
Ct dracula yadat vh bb x2 ad19 ad13 ad14
Có bông tai glt2 thú víp
Chỉ số ổn nt 82% thôi miên
SKill77777666 dư 2ty2 tn
ối acc ngon múc nhanh

MS 1320