1,000,000 VNĐ
SV6
Namec 40tỷ2, NV Pui Pui
Đệ tử 40tỷ2, Kame7, TDHS1
Bông tai, CApsule đặc biệt, GLT2, x6PGG
CT Xên con, Bông băng, Android13,...
Skill 77777666, Skill vip max
Nội tại ổn, Acc ngon úp đệ phê

MS 6887

1,500,000 VNĐ
SV2
Namec 40tỷ, NV Xên bọ hung hoàn thiện
Đệ tử 40tỷ, Atm7, TDHS1
Bông tai, Capsule đặc biệt, Thú cưỡi VIP, GLT2
CT Thỏ bunma, Xên con, Yardrat, Đracula,...
Skill 77757746, Skill vip max
Nội tại Sôcôla 78%, Acc ngon nhiều CT

MS 6877

2,500,000 VNĐ
SV1
Xayda 58tỷ4, NV Capsule kì bí
Đệ tử 54tỷ3, Kame7, TDHS1
Bông tai, Capsule đặc biệt, GLT2 2s,..
CT x2Thỏ vv, Android13, Quy lão,...
Skill 77777776, Skill vip khỉ max
Acc qá ngon, có sm đệ + sp cao
ACc nhiều CT , Pk cực đã

MS 6859

1,000,000 VNĐ
SV1
Xayda 40tỷ, NV 7 đứa con Xên
Đệ tử 27tỷ, Kame7, TDHS1
Bông tai, Capsule đặc biệt, Thú cưỡi VIP,...
CT Yardrat, Xên con, Frost3,...AVT VIP,..
Skill 77777676, Skill vip khỉ max
Nội tại Atm 13%, Acc xịn nhiều CT

MS 6818

2,000,000 VNĐ
SV5
Xayda 45tỷ3, NV Pui Pui
Đệ tử 45tỷ8, Kame7, TDHS1
Bông tai, Capsule đặc biệt, GLT2,..
CT x2Thỏ vv, Yardrat, Xên con,...
Skill 77777776, Skill vip khỉ max
Nội tại Galick 15%ST, ACc cực xịn
Acc nhiều CT, Skill cực ngon, Thức ăn x99

MS 6812

1,000,000 VNĐ
SV6
Namec 31tỷ5, NV Capsule kì bí
Đệ tử 23tỷ1, Kame7, TDHS1
Bông tai, Capsule đặc biệt, Thú cưới VIP,...
CT Android13, LTN, Android19,..
Skill 77777735, Skill vip max ngon
Nội tại ổn, ACc ngon có chỉ số hiếm

MS 6802

1,000,000 VNĐ
SV6
Xayda 39tỷ9, NV 7 đứa con Xên
Đệ tử 30tỷ, Kame7, TDHS1
Bông tai, Thú cưỡi VIP, GLT2, Capsule đặc biệt
CT Yardrat, Đracula hút máu,...
Skill 77777556, Skill víp khỉ max
Nội tại Atm 13%, Acc ngon ,cày đệ đã

MS 6542

1,500,000 VNĐ
SV6
Trái đất 43tỷ2, NV Capsule Kì bí
Đệ tử 48tỷ1, Atm7, TTNL1
Bông tai, GLT2, PGG
CT Yardrat, Vô hình, ...
Skill 77774556, Skill ngon, Đệ cực xịn
Nội tại DCTT 63%, Acc bao ngon

MS 6479

600,000 VNĐ
SV6
namec, 8 tỷ 9, nv android 19
ĐT 5 tỷ, atm6, tdhs1
bông tai, glt2, vô hình, dracula , bí kiếp 5k1
skill 77717524

MS 6308

2,000,000 VNĐ
SV3
xayda 40tỷ, nv 7 đứa con xên
đệ tử 28tỷ3, demon7, kame7, ttnl4
bông tai, glt2 10% hp, x2 thỏ bunma vv(bán được), capsule đặc biệt, vô hình, bông băng, avt vip, android20, ở dơ, dracula hút máu, póc, mabư, frost1, x6 pgg
skill 77777777
nội tại khiên 25%
tặng 2 set hp 70%

MS 6258

1,200,000 VNĐ
SV4
Xd sm 40ty nv 7 đứa con xên
Đệ Nm 13ty5 atm7 ttnl ngon
Ct x2 LTN yadat ad13 vh bb dracula ad20
Có bông tai csdb x1pgg glt2 20% hp thú víp
Skill77777777 nt 38% khiên
ôi acc khủng múc ngay

MS 5192