1,000,000 VNĐ
SV1
Xd sm 433tr nv soldier
Đệ Xd 1tr3 sm
Ct ad13 ad14 bông tai glt1 10%hp
SKill77771023
ACC Sét Kích Hoạt 1 2s chơi ngon

MS 3440 Sét cadic

1,500,000 VNĐ
SV3
Nm sm 40ty nv xbh1
Đệ Nm 11ty4 kame7 tdhs ngon
Ct x2 thỏ buma ad13 như hình
Có bông tai x1pgg csdb glt3 2s
Skill77777777 nt 32% laze tặng set 6% sd
ôi acc khủng múc ngay x2 thỏ buma

MS 3396

1,200,000 VNĐ
SV3
Xd sm 40ty nv 7 đứa con xên
Đệ Xd 36ty8 kame7 tdhs ngon
Ct thỏ buma HT dracula frost3 ad20 ad13 fide3..
Có bông tai csdb x1pgg
Skill77777767 nt 16% tnsm
ối acc ngon múc nhanh

MS 3257

1,500,000 VNĐ
SV3
Td sm 40ty7 nv 7 đứa con xên
Đệ Nm 27ty3 atm7 tdhs ngon
Ct thỏ buma xencon yadat frost3 HT nami vh
Có bông tai csdb glt3 15%hm
Skill77777777 skill max
ôi acc khủng múc ngay

MS 3256

1,500,000 VNĐ
SV6
Xd sm 40ty1 nv pui pui
Đệ mabu 10tr1 sm
Ct yadat LTN vh x2 ad20 dracula bb ad13
Có bông tai csdb glt3 15%hp
SKill77776446 nt 12% khỉ
Acc Sét Kích Hoạt Cadic 3s ngon

MS 3212 Sét Kích Hoạt

1,000,000 VNĐ
SV7
Xd sm 45ty2 nv drabula
Đệ Td 23ty3 atm7 tdhs ngon
Ct xencon HT vh ad13 bb yadat
Có bông tai csdb glt1 10%hp tv
Skill77777765 nt 36% ts tặng 3 món xd 15%hp 2 món td 15%hp
ối acc ngon múc nhanh

MS 3161

1,000,000 VNĐ
SV3
Nm sm 33ty3 nv xht
Đệ Td 18ty9 kame7 tdhs ngon
Ct dracula vh ad14 lão cận như hình
Có bông tai csdb glt1
Skill77747645 dư 1ty1 tn
Tặng sét da calic 2s sd
ối acc ngon múc nhanh

MS 3071

1,000,000 VNĐ
SV6
Xd sm 40ty nv 7 đứa xên con
Đệ Td 21ty1 atm7 ttnl ngon
Ct LTN HT vh fide3 ad13 bb ad19 ở dơ dracula
Có bông tai csdb x1pgg glt2 10%hp tv
Chỉ số ổn nt 12% galick
SKill77777676 dư 1ty tn tặng đồ 6% sd
ối acc ngon múc nhanh

MS 2991

1,000,000 VNĐ
SV6
Xd sm 40ty nv 7 đứa con xên
Đệ Xd 33ty1 atm7 ttnl ngon
Ct dracula LTN ad13 vh yadat như hình
Có bông tai csdb glt1 10% pst glt1 15%hp glt2
SKill77777767 nt 15% galick dư 86n
ối acc ngon múc nhanh

MS 2983

1,000,000 VNĐ
SV7
Td sm 35ty6 nv xht
Đệ Xd 15ty atm7 tdhs7 ngon
Ct dracula yadat ở dơ vh ad13
Có bông tai x1pgg glt2 1s như hình
Skill77771555 nt 116% dctt
ối acc ngon múc nhanh

MS 2793

900,000 VNĐ
SV7
Nm sm 40ty1 nv 7 đứa con xên
Đệ Nm 2ty8 atm7 ttnl ngon
Ct xencon yadat frost3 ad20 ad13
Có bông tai x3pgg glt2
SKill77727646 như hình
ối acc ngon múc nhanh

MS 1958