Kòi cần nhập vàng 7 Sever giá tốt 
nhập ngọc 7 sever giá tốt 
Trên 100k là nhập Gía cực tốt
FACEBOOK: https://www.facebook.com/ytboctiiu957